Danh mục sản phẩm
Chương trình khuyến mại thiết bị vệ sinh Inax Hè 2018
Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA
21%
KM Hè 2018
Mã : C-117VA Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA 1,460,000đ 1,850,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Bồn cầu Inax 2 khối C-306VAN
19%
KM Hè 2018
Mã : C-306VAN Bồn cầu Inax 2 khối C-306VAN 2,100,000đ 2,580,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Bồn cầu Inax 2 khối C-306VA
19%
KM Hè 2018
Mã : C-306VA Bồn cầu Inax 2 khối C-306VA 1,880,000đ 2,320,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Bồn cầu Inax 2 khối C-504VAN
22%
KM Hè 2018
Mã : C-504VAN Bồn cầu Inax 2 khối C-504VAN 2,295,000đ 2,930,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Bồn cầu Inax 1 khối AC-900VRN
37%
KM Hè 2018
Mã : AC-900VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-900VRN 5,050,000đ 7,990,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN
18%
KM Hè 2018
Mã : AC-918VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN 6,962,800đ 8,510,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN-1
19%
KM Hè 2018
Mã : AC-918VRN-1 Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN-1 6,777,400đ 8,370,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN-1
18%
KM Hè 2018
Mã : AC-909VRN-1 Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN-1 7,570,500đ 9,190,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Bồn cầu Inax 1 khối AC-1017VRN
22%
KM Hè 2018
Mã : AC-1017VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-1017VRN 8,425,400đ 10,870,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Bồn cầu Inax 1 khối AC-1008VRN
28%
KM Hè 2018
Mã : AC-1008VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-1008VRN 7,980,000đ 11,080,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Bồn cầu inax 1 khối AC-1035VN 
40%
KM Hè 2018
Mã : AC-1035VN  Bồn cầu inax 1 khối AC-1035VN  8,023,700đ 13,280,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Bồn cầu inax 1 khối AC-1135VN
40%
KM Hè 2018
Mã : AC-1135VN Bồn cầu inax 1 khối AC-1135VN 8,137,000đ 13,550,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
 Bồn cầu Inax 1 khối AC-2700VN
38%
KM Hè 2018
Mã : AC-2700VN Bồn cầu Inax 1 khối AC-2700VN 9,599,600đ 15,370,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Bồn cầu inax 1 khối AC-4005VN
37%
KM Hè 2018
Mã : AC-4005VN Bồn cầu inax 1 khối AC-4005VN 10,794,400đ 17,120,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Bồn cầu Inax 2 khối AC-504VAN
24%
KM Hè 2018
Mã : AC-504VAN Bồn cầu Inax 2 khối AC-504VAN 2,500,000đ 3,280,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-939R+CW-S15VN
31%
KM Hè 2018
Mã : AC-939+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-939R+CW-S15VN 5,786,000đ 8,340,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ

 
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-900R+CW-S15VN
36%
KM Hè 2018
Mã : AC-900R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-900R+CW-S15VN 5,885,000đ 9,201,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-909R+CW-S15VN
25%
KM Hè 2018
Mã : AC-909R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-909R+CW-S15VN 7,733,000đ 10,370,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1008R+CW-S15VN
27%
KM Hè 2018
Mã : AC-1008R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1008R+CW-S15VN 8,715,600đ 12,010,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1017R+CW-S15VN
30%
KM Hè 2018
Mã : AC-1017R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1017R+CW-S15VN 8,251,200đ 11,820,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
 
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1035+CW-S15VN
32%
KM Hè 2018
Mã : AC-1035+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1035+CW-S15VN 9,514,800đ 14,070,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-2700+CW-S15VN
31%
KM Hè 2018
Mã : AC-2700+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-2700+CW-S15VN 11,005,200đ 15,990,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-4005+CW-S15VN
32%
KM Hè 2018
Mã : AC-4005+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-4005+CW-S15VN 12,074,400đ 17,640,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp shower toilet C-504A+CW-S15VN
27%
KM Hè 2018
Mã : C-504A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet C-504A+CW-S15VN 3,102,000đ 4,230,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-504A+CW-S15VN
27%
KM Hè 2018
Mã : AC-504A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-504A+CW-S15VN 3,333,000đ 4,540,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KA22A/BW1
35%
KM Hè 2018
Mã : AC-900R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KA22A/BW1 16,284,600đ 25,044,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KA22A/BW1
28%
KM Hè 2018
Mã : AC-909R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KA22A/BW1 18,111,600đ 25,040,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KA22A/BW1
28%
KM Hè 2018
Mã : AC-918R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KA22A/BW1 17,712,000đ 24,460,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-939VN+CW-KA22A/BW1
28%
KM Hè 2018
Mã : AC-939VN+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-939VN+CW-KA22A/BW1 17,604,000đ 24,310,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KA22A/BW1
32%
KM Hè 2018
Mã : AC-1017R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KA22A/BW1 18,792,000đ 27,730,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KA22A/BW1
32%
KM Hè 2018
Mã : AC-1008R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KA22A/BW1 18,910,800đ 27,910,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KA22A/BW1
32%
KM Hè 2018
Mã : AC-1135+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KA22A/BW1 20,001,600đ 29,570,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KA22A/BW1
32%
KM Hè 2018
Mã : AC-1035+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KA22A/BW1 19,861,200đ 29,360,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KA22A/BW1
33%
KM Hè 2018
Mã : AC-2700+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KA22A/BW1 20,984,400đ 31,390,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KB22A/BW1
28%
KM Hè 2018
Mã : AC-900R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KB22A/BW1 13,057,200đ 18,032,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KB22A/BW1
27%
KM Hè 2018
Mã : AC-909R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KB22A/BW1 13,845,600đ 18,940,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KB22A/BW1
27%
KM Hè 2018
Mã : AC-918R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KB22A/BW1 13,489,200đ 18,420,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-939VN+CW-KB22A/BW1
27%
KM Hè 2018
Mã : AC-939VN+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-939VN+CW-KB22A/BW1 12,830,400đ 17,480,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KB22A/BW1
32%
KM Hè 2018
Mã : AC-1017R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KB22A/BW1 14,526,000đ 21,280,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KB22A/BW1
32%
KM Hè 2018
Mã : AC-1008R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KB22A/BW1 14,504,400đ 21,240,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KB22A/BW1
32%
KM Hè 2018
Mã : AC-1135+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KB22A/BW1 15,670,800đ 23,020,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KB22A/BW1
32%
KM Hè 2018
Mã : AC-1035+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KB22A/BW1 15,530,400đ 22,810,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KB22A/BW1
33%
KM Hè 2018
Mã : AC-2700+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KB22A/BW1 16,653,600đ 24,760,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-4005+CW-KB22A/BW1
33%
KM Hè 2018
Mã : AC-4005+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-4005+CW-KB22A/BW1 18,316,800đ 27,330,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-918R+CW-S15VN
28%
KM Hè 2018
Mã : AC-918R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-918R+CW-S15VN 6,952,000đ 9,610,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H17VN/BW1
31%
KM Hè 2018
Mã : C-504A+CW-H17VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H17VN/BW1 6,919,000đ 10,100,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H17VN/BW1
32%
KM Hè 2018
Mã : AC-504A+CW-H17VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H17VN/BW1 7,051,000đ 10,420,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H18VN/BW1
32%
KM Hè 2018
Mã : AC-504A+CW-H18VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H18VN/BW1 7,821,000đ 11,560,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H18VN/BW1
32%
KM Hè 2018
Mã : C-504A+CW-H18VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H18VN/BW1 7,700,000đ 11,250,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax 2 khối và nắp rửa showertoilet AC-700A+CW-S15VN
33%
KM Hè 2018
Mã : AC-700A+CW-S15VN Bồn cầu Inax 2 khối và nắp rửa showertoilet AC-700A+CW-S15VN 3,500,000đ 5,200,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Bồn cầu Inax nắp rửa shower toilet AC-959A+CW-S15VN
22%
KM Hè 2018
Mã : AC-959A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp rửa shower toilet AC-959A+CW-S15VN 5,300,000đ 6,770,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-900R+CW-H18VN
38%
KM Hè 2018
Mã : AC-900R+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-900R+CW-H18VN 9,438,000đ 15,340,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-909R+CW-H18AVN
40%
KM Hè 2018
Mã : AC-909R+CW-H18AVN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-909R+CW-H18AVN 9,394,000đ 15,730,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-1008R+CW-H18VN
36%
KM Hè 2018
Mã : AC-1008R+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-1008R+CW-H18VN 10,758,000đ 16,760,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-H18AVN
36%
KM Hè 2018
Mã : AC-1017R+CW-H18AVN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-H18AVN 10,769,000đ 16,770,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
 
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1135+CW-S15VN
32%
KM Hè 2018
Mã : AC-1135+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1135+CW-S15VN 9,817,200đ 14,370,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H17VN
32%
KM Hè 2018
Mã : AC-700A+CW-H17VN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H17VN 7,425,000đ 10,850,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H18VN
32%
KM Hè 2018
Mã : AC-700A+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H18VN 8,217,000đ 12,000,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KA22AVN
26%
KM Hè 2018
Mã : AC-959A+CW-KA22AVN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KA22AVN 15,897,600đ 21,450,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KB22AVN
25%
KM Hè 2018
Mã : AC-959A+CW-KB22AVN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KB22AVN 12,096,000đ 16,140,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
* Hỗ trợ gói lắp đặt trị giá 150,000đ
Vòi rửa bát inax SFV-21
22%
KM Hè 2018
Mã : SFV-21 Vòi rửa bát inax SFV-21 888,000đ 1,140,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi rửa bát Inax SFV-112S
23%
KM Hè 2018
Mã : SFV-112S Vòi rửa bát Inax SFV-112S 2,128,000đ 2,770,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi rửa bát inax SFV-212S
23%
KM Hè 2018
Mã : SFV-212S Vòi rửa bát inax SFV-212S 2,128,000đ 2,770,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S-4C
35%
KM Hè 2018
Mã : BFV-1203S-4C Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S-4C 1,440,000đ 2,220,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S
34%
KM Hè 2018
Mã : BFV-1203S Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S 1,290,000đ 1,950,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1
33%
KM Hè 2018
Mã : LFV-1201S-1 Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1 1,200,000đ 1,800,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103S
30%
KM Hè 2018
Mã : BFV-1103S Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103S 1,180,000đ 1,690,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-1103S-4C
31%
KM Hè 2018
Mã : BFV-1103S-4C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-1103S-4C 1,280,000đ 1,850,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1
30%
KM Hè 2018
Mã : LFV-1101S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1 1,080,000đ 1,550,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1
28%
KM Hè 2018
Mã : LFV-1102S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1 970,000đ 1,340,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1202S-1
32%
KM Hè 2018
Mã : LFV-1202S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1202S-1 1,100,000đ 1,620,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Sen tắm inax BFV-50S
19%
KM Hè 2018
Mã : BFV-50S Sen tắm inax BFV-50S 9,229,500đ 11,410,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Sen tắm inax BFV-41S
15%
KM Hè 2018
Mã : BFV-41S Sen tắm inax BFV-41S 7,843,500đ 9,280,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-11A
10%
KM Hè 2018
Mã : LFV-11A Vòi chậu lavabo Inax LFV-11A 640,000đ 710,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi rửa bát inax SFV-1013SX
28%
KM Hè 2018
Mã : SFV-1013SX Vòi rửa bát inax SFV-1013SX 2,750,000đ 3,820,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi rửa bát Inax SFV-30S
23%
KM Hè 2018
Mã : SFV-30S Vòi rửa bát Inax SFV-30S 1,104,000đ 1,430,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi rửa bát Inax SFV-29S
18%
KM Hè 2018
Mã : SFV-29S Vòi rửa bát Inax SFV-29S 1,080,000đ 1,310,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi chậu lavabo inax LFV-13B
9%
KM Hè 2018
Mã : LFV-13B Vòi chậu lavabo inax LFV-13B 770,000đ 850,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Sen tắm cây Inax BFV-515S
35%
KM Hè 2018
Mã : BFV-515S Sen tắm cây Inax BFV-515S 9,724,000đ 14,850,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Sen tắm cây Inax BFV-915S
35%
KM Hè 2018
Mã : BFV-915S Sen tắm cây Inax BFV-915S 7,194,000đ 10,990,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Sen tắm cây Inax BFV-2015S
26%
KM Hè 2018
Mã : BFV-2015S Sen tắm cây Inax BFV-2015S 5,681,000đ 7,650,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-6013T
56%
KM Hè 2018
Mã : BFV-6013T Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-6013T 3,634,000đ 8,250,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi sen bồn tắm Inax BFV-5013S
30%
KM Hè 2018
Mã : BFV-5013S Vòi sen bồn tắm Inax BFV-5013S 7,403,000đ 10,560,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-503S
30%
KM Hè 2018
Mã : BFV-503S Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-503S 4,565,000đ 6,510,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-5012SH
30%
KM Hè 2018
Mã : LFV-5012SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-5012SH 3,674,000đ 5,240,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-502SH
34%
KM Hè 2018
Mã : LFV-502SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-502SH 3,505,600đ 5,290,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-6012S
36%
KM Hè 2018
Mã : LFV-6012S Vòi chậu lavabo Inax LFV-6012S 2,475,200đ 3,850,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Vòi chậu lavabo Inax LFV-6012SH
30%
KM Hè 2018
Mã : LFV-6012SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-6012SH 3,046,400đ 4,350,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-112SH
31%
KM Hè 2018
Mã : LFV-112SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-112SH 2,520,000đ 3,630,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012SH
22%
KM Hè 2018
Mã : LFV-2012SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012SH 2,139,000đ 2,750,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Vòi chậu lavabo Inax LFV-5010S
35%
KM Hè 2018
Mã : LFV-5010S Vòi chậu lavabo Inax LFV-5010S 5,093,000đ 7,780,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-5012S
33%
KM Hè 2018
Mã : LFV-5012S Vòi chậu lavabo Inax LFV-5012S 2,643,200đ 3,960,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Vòi chậu lavabo Inax LFV-502S
34%
KM Hè 2018
Mã : LFV-502S Vòi chậu lavabo Inax LFV-502S 2,430,400đ 3,660,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-111S
24%
KM Hè 2018
Mã : LFV-111S Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-111S 2,231,000đ 2,920,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-112S
25%
KM Hè 2018
Mã : LFV-112S Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-112S 2,047,000đ 2,740,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Sen tắm Inax BFV-113S
27%
KM Hè 2018
Mã : BFV-113S Sen tắm Inax BFV-113S 2,978,500đ 4,060,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-221S
27%
KM Hè 2018
Mã : LFV-221S Vòi chậu lavabo Inax LFV-221S 1,736,500đ 2,370,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Vòi chậu lavabo Inax LFV-222S
27%
KM Hè 2018
Mã : LFV-222S Vòi chậu lavabo Inax LFV-222S 1,598,500đ 2,190,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012S
30%
KM Hè 2018
Mã : LFV-2012S Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012S 1,280,000đ 1,820,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Vòi chậu lavabo Inax LFV-2002S
21%
KM Hè 2018
Mã : LFV-2002S Vòi chậu lavabo Inax LFV-2002S 1,495,000đ 1,890,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
 
Sen tắm Inax BFV-223S
25%
KM Hè 2018
Mã : BFV-223S Sen tắm Inax BFV-223S 2,311,500đ 3,070,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Sen tắm Inax BFV-2003S
20%
KM Hè 2018
Mã : BFV-2003S Sen tắm Inax BFV-2003S 2,196,500đ 2,750,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Sen tắm Inax BFV-2013S
29%
KM Hè 2018
Mã : BFV-2013S Sen tắm Inax BFV-2013S 1,770,000đ 2,480,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi rửa bát Inax SFV-2011S
27%
KM Hè 2018
Mã : SFV-2011S Vòi rửa bát Inax SFV-2011S 1,575,500đ 2,150,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-7145T-3C
48%
KM Hè 2018
Mã : BFV-7145T-3C Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-7145T-3C 4,266,500đ 8,250,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Sen tắm nước lạnh Inax BFV-17-4C
15%
KM Hè 2018
Mã : BFV-17-4C Sen tắm nước lạnh Inax BFV-17-4C 830,000đ 980,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi chậu nước lạnh Inax LFV-17
9%
KM Hè 2018
Mã : LFV-17 Vòi chậu nước lạnh Inax LFV-17 490,000đ 540,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Vòi rửa bát Inax lạnh SFV-17
11%
KM Hè 2018
Mã : SFV-17 Vòi rửa bát Inax lạnh SFV-17 640,000đ 720,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Sen tắm cây Inax BFV-1205S-3C
30%
KM Hè 2018
Mã : BFV-1205S-3C Sen tắm cây Inax BFV-1205S-3C 4,446,000đ 6,380,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Sen tắm cây Inax BFV-1305S-4C
27%
KM Hè 2018
Mã : BFV-1305S-4C Sen tắm cây Inax BFV-1305S-4C 3,599,000đ 4,950,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Sen tắm cây Inax BFV-6015S-3C
37%
KM Hè 2018
Mã : BFV-6015S-3C Sen tắm cây Inax BFV-6015S-3C 7,689,000đ 12,210,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-4C
41%
KM Hè 2018
Mã : BFV-3413T-4C Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-4C 2,070,000đ 3,500,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-2395V
20%
KM Hè 2018
Mã : L-2395V Chậu rửa lavabo Inax L-2395V 630,000đ 790,000đ
Khuyến mại
Chậu rửa lavabo Inax L-2396V
18%
KM Hè 2018
Mã : L-2396V Chậu rửa lavabo Inax L-2396V 803,250đ 980,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-294V
16%
KM Hè 2018
Mã : L-294V Chậu rửa lavabo Inax L-294V 1,795,500đ 2,130,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Chậu rửa inax treo tường L-282V
20%
KM Hè 2018
Mã : L-282V Chậu rửa inax treo tường L-282V 360,000đ 450,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-284V
20%
KM Hè 2018
Mã : L-284V Chậu rửa lavabo Inax L-284V 450,000đ 560,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-285V
23%
KM Hè 2018
Mã : L-285V Chậu rửa lavabo Inax L-285V 480,000đ 620,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-288V
24%
KM Hè 2018
Mã : L-288V Chậu rửa lavabo Inax L-288V 690,000đ 910,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-297V
18%
KM Hè 2018
Mã : L-297V Chậu rửa lavabo Inax L-297V 850,000đ 1,040,000đ
Khuyến mại
* Tặng phiếu mua hàng trị giá 200,000đ