Danh mục sản phẩm
Chương trình khuyến mại thiết bị vệ sinh Inax Thu 2018
Bồn cầu inax 2 khối C-108VA
11%
KM Thu 2018
Mã : C-108VA Bồn cầu inax 2 khối C-108VA 1,810,000đ 2,030,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Bồn cầu 2 khối INAX C-108VAN
13%
KM Thu 2018
Mã : C-108VAN Bồn cầu 2 khối INAX C-108VAN 1,980,000đ 2,270,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Bồn cầu Inax 1 khối AC-939VN
21%
KM Thu 2018
Mã : AC-939VN Bồn cầu Inax 1 khối AC-939VN 5,640,000đ 7,140,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 400,000đ như: dây cấp nước, van vặn khóa chữ T, vòi máy giặt, vòi rửa, ...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN
19%
KM Thu 2018
Mã : AC-918VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN 6,890,000đ 8,510,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 300,000đ như: dây cấp nước, van vặn khóa chữ T, vòi máy giặt, vòi rửa, ống thải, gương, xịt vệ sinh,  ...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN-1
20%
KM Thu 2018
Mã : AC-918VRN-1 Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN-1 6,700,000đ 8,370,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 400,000đ như: dây cấp nước, van vặn khóa chữ T, vòi máy giặt, vòi rửa, ống thải, xịt vệ sinh, ...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN
16%
KM Thu 2018
Mã : AC-909VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN 7,830,000đ 9,290,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 500,000đ như: dây cấp nước, van vặn khóa, vòi rửa, vòi máy giặt, ống thải, xịt vệ sinh, gương tắm,...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN-1
17%
KM Thu 2018
Mã : AC-909VRN-1 Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN-1 7,610,000đ 9,190,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 480,000đ như: dây cấp nước, van vặn khóa chữ T, vòi máy giặt, ống thải, vòi rửa, xịt vệ sinh, gương tắm, ...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-1017VRN
24%
KM Thu 2018
Mã : AC-1017VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-1017VRN 8,290,000đ 10,870,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 5 tháng trị giá 500,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 550,000đ như: Dây cấp nước, van khóa, vòi rửa, ống thải, gương tắm, xịt vệ sinh, ...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-1008VRN
24%
KM Thu 2018
Mã : AC-1008VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-1008VRN 8,460,000đ 11,080,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 5 tháng trị giá 500,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 550,000đ như: Dây cấp nước, van khóa, vòi rửa, ống thải, gương tắm, xịt vệ sinh, ...
Bồn cầu Inax 2 khối AC-808VN
27%
KM Thu 2018
Mã : AC-808VN Bồn cầu Inax 2 khối AC-808VN 3,060,000đ 4,190,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Bồn cầu Inax 2 khối AC-838VN
27%
KM Thu 2018
Mã : AC-838VN Bồn cầu Inax 2 khối AC-838VN 2,900,000đ 3,980,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Bồn cầu Inax nắp shower toilet C-108T+CW-S15VN
27%
KM Thu 2018
Mã : C-108T+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet C-108T+CW-S15VN 2,610,000đ 3,570,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Bồn cầu Inax 1 khối AC-959VAN
17%
KM Thu 2018
Mã : AC-959VAN Bồn cầu Inax 1 khối AC-959VAN 4,810,000đ 5,780,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 250,000đ: dây cấp, van vặn khóa
 Bồn cầu Inax 2 khối AC-700VAN
22%
KM Thu 2018
Mã : AC-700VAN Bồn cầu Inax 2 khối AC-700VAN 2,970,000đ 3,820,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi rửa bát inax SFV-802S
21%
KM Thu 2018
Mã : SFV-802S Vòi rửa bát inax SFV-802S 1,770,000đ 2,230,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-3001S
18%
KM Thu 2018
Mã : LFV-3001S Vòi chậu lavabo Inax LFV-3001S 2,330,000đ 2,830,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-3002S
18%
KM Thu 2018
Mã : LFV-3002S Vòi chậu lavabo Inax LFV-3002S 2,160,000đ 2,630,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-3003S-1C
20%
KM Thu 2018
Mã : BFV-3003S-1C Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-3003S-1C 2,590,000đ 3,230,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp trị giá 95,000đ
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-3003S-3C
20%
KM Thu 2018
Mã : BFV-3003S-3C Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-3003S-3C 2,690,000đ 3,370,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng dây cấp trị giá 95,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-4001S
23%
KM Thu 2018
Mã : LFV-4001S Vòi chậu lavabo Inax LFV-4001S 3,690,000đ 4,810,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng dây cấp trị giá 95,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-4000S
20%
KM Thu 2018
Mã : LFV-4000S Vòi chậu lavabo Inax LFV-4000S 3,520,000đ 4,410,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp trị giá 95,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-8000S
21%
KM Thu 2018
Mã : LFV-8000S Vòi chậu lavabo Inax LFV-8000S 2,970,000đ 3,770,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-8000SH2
21%
KM Thu 2018
Mã : LFV-8000SH2 Vòi chậu lavabo Inax LFV-8000SH2 3,470,000đ 4,420,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-8000S
15%
KM Thu 2018
Mã : BFV-8000S Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-8000S 4,000,000đ 4,710,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 3 tháng trị giá 300,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 300,000đ như: Dây cấp nước, van khóa, vòi rửa,...
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-8000S-1C
18%
KM Thu 2018
Mã : BFV-8000S-1C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-8000S-1C 3,850,000đ 4,710,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 250,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 250,000đ như: Dây cấp nước, van khóa,...
Vòi chậu lavabo inax LFV-7100SH
29%
KM Thu 2018
Mã : LFV-7100SH Vòi chậu lavabo inax LFV-7100SH 3,760,000đ 5,300,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi chậu lavabo inax LFV-6002S
23%
KM Thu 2018
Mã : LFV-6002S Vòi chậu lavabo inax LFV-6002S 3,850,000đ 5,010,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Sen tắm inax BFV-50S
25%
KM Thu 2018
Mã : BFV-50S Sen tắm inax BFV-50S 8,590,000đ 11,410,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 3 tháng trị giá 300,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 400,000đ như: Dây cấp nước, van khóa, vòi rửa, ống thải,...
Vòi chậu lavabo inax LFV-5002S
27%
KM Thu 2018
Mã : LFV-5002S Vòi chậu lavabo inax LFV-5002S 2,910,000đ 3,970,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp trị giá 95,000đ
Vòi chậu lavabo inax LFV-5000SH
32%
KM Thu 2018
Mã : LFV-5000SH Vòi chậu lavabo inax LFV-5000SH 3,170,000đ 4,650,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp trị giá 95,000đ
Vòi rửa và Sen tắm inax BFV-5003S
21%
KM Thu 2018
Mã : BFV-5003S Vòi rửa và Sen tắm inax BFV-5003S 4,360,000đ 5,550,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 250,000đ: dây cấp, van vặn khóa
Vòi chậu lavabo inax LFV-4102S
21%
KM Thu 2018
Mã : LFV-4102S Vòi chậu lavabo inax LFV-4102S 3,220,000đ 4,080,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Sen tắm inax BFV-41S
21%
KM Thu 2018
Mã : BFV-41S Sen tắm inax BFV-41S 7,340,000đ 9,280,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi chậu lavabo Inax inax LFV-211S
19%
KM Thu 2018
Mã : LFV-211S Vòi chậu lavabo Inax inax LFV-211S 2,540,000đ 3,150,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi chậu lavabo inax LFV-212S
24%
KM Thu 2018
Mã : LFV-212S Vòi chậu lavabo inax LFV-212S 2,310,000đ 3,040,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi rửa và sen tắm inax BFV-213S-3C
24%
KM Thu 2018
Mã : BFV-213S-3C Vòi rửa và sen tắm inax BFV-213S-3C 2,980,000đ 3,910,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-6003S
26%
KM Thu 2018
Mã : BFV-6003S Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-6003S 5,060,000đ 6,800,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 3 tháng trị giá 300,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 400,000đ như: Dây cấp nước, van khóa, vòi rửa, ống thải,...
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4103S
20%
KM Thu 2018
Mã : BFV-4103S Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4103S 4,070,000đ 5,090,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 250,000đ: dây cấp, van vặn khóa
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-213S-1C
21%
KM Thu 2018
Mã : BFV-213S-1C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-213S-1C 2,930,000đ 3,730,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi và Sen tắm Inax BFV-4000S
22%
KM Thu 2018
Mã : BFV-4000S Vòi và Sen tắm Inax BFV-4000S 4,350,000đ 5,600,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 250,000đ: dây cấp, van vặn khóa
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-5103T-3C
25%
KM Thu 2018
Mã : BFV-5103T-3C Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-5103T-3C 11,060,000đ 14,820,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 6 tháng trị giá 600,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 700,000đ như: Dây cấp nước, van khóa, vòi rửa, ống thải, gương, xịt vệ sinh, bộ nồi...
Vòi rửa và sen tắm cây BFV-50S-5C
24%
KM Thu 2018
Mã : BFV-50S-5C Vòi rửa và sen tắm cây BFV-50S-5C 8,840,000đ 11,700,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 3 tháng trị giá 300,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 400,000đ như: Dây cấp nước, van khóa, vòi rửa, ống thải,...
Vòi rửa và sen tắm BFV-5003S-5C
23%
KM Thu 2018
Mã : BFV-5003S-5C Vòi rửa và sen tắm BFV-5003S-5C 4,390,000đ 5,720,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 250,000đ: dây cấp, van vặn khóa
Vòi rửa và sen tắm inax BFV-313S
25%
KM Thu 2018
Mã : BFV-313S Vòi rửa và sen tắm inax BFV-313S 2,460,000đ 3,290,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi rửa lavabo Inax LFV-312S
22%
KM Thu 2018
Mã : LFV-312S Vòi rửa lavabo Inax LFV-312S 1,860,000đ 2,370,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4103S-5C
23%
KM Thu 2018
Mã : BFV-4103S-5C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4103S-5C 4,520,000đ 5,890,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 3 tháng trị giá 300,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 300,000đ như: Dây cấp nước, van khóa, vòi rửa,...
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4000S-5C
19%
KM Thu 2018
Mã : BFV-4000S-5C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4000S-5C 4,730,000đ 5,870,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá trên 300,000đ: dây cấp, van vặn khóa, vòi rửa, vòi máy giặt,...
Vòi tắm và sen tắm Inax BFV-5103T-5C
23%
KM Thu 2018
Mã : BFV-5103T-5C Vòi tắm và sen tắm Inax BFV-5103T-5C 11,480,000đ 14,990,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 7 tháng trị giá 700,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 880,000đ như: Dây cấp nước, van khóa, vòi rửa, ống thải, xịt vệ sinh, gương tắm, bộ nồi,,...
Vòi rửa và sen tắm cây Inax BFV-41S-5C
21%
KM Thu 2018
Mã : BFV-41S-5C Vòi rửa và sen tắm cây Inax BFV-41S-5C 7,370,000đ 9,320,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi tắm và sen tắm Inax BFV-8000S-5C
23%
KM Thu 2018
Mã : BFV-8000S-5C Vòi tắm và sen tắm Inax BFV-8000S-5C 4,280,000đ 5,570,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 250,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 250,000đ như: Dây cấp nước, van khóa,...
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-402S
29%
KM Thu 2018
Mã : LFV-402S Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-402S 2,070,000đ 2,920,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi và sen tắm Inax BFV-403S
26%
KM Thu 2018
Mã : BFV-403S Vòi và sen tắm Inax BFV-403S 3,080,000đ 4,180,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Sen tắm cây Inax BFV-1205S-3C
32%
KM Thu 2018
Mã : BFV-1205S-3C Sen tắm cây Inax BFV-1205S-3C 4,370,000đ 6,380,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá trên 300,000đ như dây cấp, van vặn khóa, vòi rửa, vòi máy giặt,...
Sen tắm cây Inax BFV-1305S-4C
29%
KM Thu 2018
Mã : BFV-1305S-4C Sen tắm cây Inax BFV-1305S-4C 3,510,000đ 4,950,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-465V
19%
KM Thu 2018
Mã : L-465V Chậu rửa lavabo Inax L-465V 1,570,000đ 1,950,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-293V
19%
KM Thu 2018
Mã : L-293V Chậu rửa lavabo Inax L-293V 1,990,000đ 2,460,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-2397V
15%
KM Thu 2018
Mã : L-2397V Chậu rửa lavabo Inax L-2397V 2,380,000đ 2,810,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-294V
20%
KM Thu 2018
Mã : L-294V Chậu rửa lavabo Inax L-294V 1,710,000đ 2,130,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax AL-2094V
22%
KM Thu 2018
Mã : AL-2094V Chậu rửa lavabo Inax AL-2094V 1,360,000đ 1,740,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-445V
18%
KM Thu 2018
Mã : L-445V Chậu rửa lavabo Inax L-445V 1,340,000đ 1,640,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa inax treo tường L-282V
27%
KM Thu 2018
Mã : L-282V Chậu rửa inax treo tường L-282V 330,000đ 450,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa inax treo tường L-280V
31%
KM Thu 2018
Mã : L-280V Chậu rửa inax treo tường L-280V 250,000đ 360,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-300V
23%
KM Thu 2018
Mã : L-300V Chậu rửa lavabo Inax L-300V 2,380,000đ 3,093,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-2298V
24%
KM Thu 2018
Mã : L-2298V Chậu rửa lavabo Inax L-2298V 1,190,000đ 1,560,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-296V
20%
KM Thu 2018
Mã : L-296V Chậu rửa lavabo Inax L-296V 1,960,000đ 2,450,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo inax L-333V
14%
KM Thu 2018
Mã : L-333V Chậu rửa lavabo inax L-333V 1,490,000đ 1,730,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-284V
27%
KM Thu 2018
Mã : L-284V Chậu rửa lavabo Inax L-284V 410,000đ 560,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-288V
5%
KM Thu 2018
Mã : L-288V Chậu rửa lavabo Inax L-288V 864,500đ 910,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa Inax đặt âm bàn L-2216V
25%
KM Thu 2018
Mã : L-2216V Chậu rửa Inax đặt âm bàn L-2216V 870,000đ 1,160,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa mặt Inax đặt bàn AL-536V
38%
KM Thu 2018
Mã : AL-536V Chậu rửa mặt Inax đặt bàn AL-536V 1,970,000đ 3,200,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi xịt Inax CFV-102M
32%
KM Thu 2018
Mã : CFV-102M Vòi xịt Inax CFV-102M 270,000đ 400,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi xịt Inax CFV-102A
37%
KM Thu 2018
Mã : CFV-102A Vòi xịt Inax CFV-102A 190,000đ 300,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ