Danh mục sản phẩm
Chương trình khuyến mại thiết bị vệ sinh Inax Mùa Đông 2018
Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA
5%
ĐÔNG 2018
Mã : C-117VA Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA 1,757,500đ 1,850,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước, van vặn khóa,...
Bồn cầu inax 2 khối C-108VA
5%
ĐÔNG 2018
Mã : C-108VA Bồn cầu inax 2 khối C-108VA 1,928,500đ 2,030,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Bồn cầu 2 khối INAX C-108VAN
7%
ĐÔNG 2018
Mã : C-108VAN Bồn cầu 2 khối INAX C-108VAN 2,108,500đ 2,270,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Bồn cầu INAX 2 khối C-117VAN
5%
ĐÔNG 2018
Mã : C-117VAN Bồn cầu INAX 2 khối C-117VAN 1,937,500đ 2,030,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Dây cấp nước, van vặn khóa,...
Bồn cầu Inax 2 khối C-306VAN
5%
ĐÔNG 2018
Mã : C-306VAN Bồn cầu Inax 2 khối C-306VAN 2,454,000đ 2,580,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Dây cấp nước, van vặn khóa,...
 
Bồn cầu Inax 2 khối C-306VA
5%
ĐÔNG 2018
Mã : C-306VA Bồn cầu Inax 2 khối C-306VA 2,204,000đ 2,320,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước, van vặn khóa,...
Bồn cầu Inax 2 khối C-504VAN
5%
ĐÔNG 2018
Mã : C-504VAN Bồn cầu Inax 2 khối C-504VAN 2,783,500đ 2,930,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng giá trị sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị 550,000đ như dây cấp, ống thải, gương tắm, vòi xịt,...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-939VN
10%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-939VN Bồn cầu Inax 1 khối AC-939VN 6,430,000đ 7,140,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 11 tháng trị giá 1,100,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 1,800,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-900VRN
29%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-900VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-900VRN 5,670,000đ 7,990,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong số những quà tặng dưới đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 1.800.000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN
10%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-918VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN 7,660,000đ 8,510,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 1,8 tr đồng như vòi xịt, gương tắm, máy ép hoa quả, bộ nồi,...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN-1
10%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-918VRN-1 Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN-1 7,530,000đ 8,370,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 9 tháng trị giá 900,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,8 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN
10%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-909VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN 8,360,000đ 9,290,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 9 tháng trị giá 900,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN-1
10%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-909VRN-1 Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN-1 8,270,000đ 9,190,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-1017VRN
10%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1017VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-1017VRN 9,780,000đ 10,870,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng có thể lựa chọn 1 trong số những quà tặng kèm sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
 
Bồn cầu Inax 1 khối AC-1008VRN
10%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1008VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-1008VRN 9,970,000đ 11,080,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu inax 1 khối AC-1035VN 
30%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1035VN  Bồn cầu inax 1 khối AC-1035VN  9,300,000đ 13,280,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000 đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ 
- Quà tặng có giá trị 1,8 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu inax 1 khối AC-1135VN
30%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1135VN Bồn cầu inax 1 khối AC-1135VN 9,490,000đ 13,550,000đ
Khuyến mại
Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm trong 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 1,800,000đ như ống thải, vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
 Bồn cầu Inax 1 khối AC-2700VN
30%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-2700VN Bồn cầu Inax 1 khối AC-2700VN 10,760,000đ 15,370,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,8 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu inax 1 khối AC-4005VN
30%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-4005VN Bồn cầu inax 1 khối AC-4005VN 11,980,000đ 17,120,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 1,800,000đ như dây cấp, vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax 2 khối AC-504VAN
5%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-504VAN Bồn cầu Inax 2 khối AC-504VAN 3,116,000đ 3,280,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Sản phẩm giá trị 700,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-939R+CW-S15VN
23%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-939+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-939R+CW-S15VN 6,420,000đ 8,340,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 700,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-900R+CW-S15VN
30%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-900R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-900R+CW-S15VN 6,440,000đ 9,201,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 625,000đ như dây cấp, vòi xịt, ống thải, gương tắm,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-909R+CW-S15VN
21%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-909R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-909R+CW-S15VN 8,190,000đ 10,370,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 560,000đ như dây cấp, gương tắm, vòi xịt, ống thải,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1008R+CW-S15VN
22%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1008R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1008R+CW-S15VN 9,370,000đ 12,010,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1017R+CW-S15VN
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1017R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1017R+CW-S15VN 8,870,000đ 11,820,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 700,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1035+CW-S15VN
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1035+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1035+CW-S15VN 10,550,000đ 14,070,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-2700+CW-S15VN
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-2700+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-2700+CW-S15VN 11,990,000đ 15,990,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 11 tháng trị giá 1,100,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-4005+CW-S15VN
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-4005+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-4005+CW-S15VN 13,230,000đ 17,640,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trị bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như ống thải, vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,....
Bồn cầu Inax nắp shower toilet C-504A+CW-S15VN
25%
ĐÔNG 2018
Mã : C-504A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet C-504A+CW-S15VN 3,170,000đ 4,230,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-504A+CW-S15VN
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-504A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-504A+CW-S15VN 3,410,000đ 4,540,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ 
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KA22A/BW1
30%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-900R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KA22A/BW1 17,530,000đ 25,044,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KA22A/BW1
20%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-909R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KA22A/BW1 20,030,000đ 25,040,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KA22A/BW1
20%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-918R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KA22A/BW1 19,570,000đ 24,460,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 2,200,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản, ...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-939VN+CW-KA22A/BW1
20%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-939VN+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-939VN+CW-KA22A/BW1 19,450,000đ 24,310,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng giá trị lên tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KA22A/BW1
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1017R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KA22A/BW1 20,800,000đ 27,730,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 2,2 tr đồng như bộ nồi, máy ép hoa quả, gương tắm, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KA22A/BW1
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1008R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KA22A/BW1 20,930,000đ 27,910,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng trị giá tới 2,2 tr đồng như máy ép hoa quả, gương tắm, bộ nồi, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KA22A/BW1
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1135+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KA22A/BW1 22,180,000đ 29,570,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,400,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 2,2 tr đồng như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,... 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KA22A/BW1
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1035+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KA22A/BW1 22,020,000đ 29,360,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,4 tr đồng
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KA22A/BW1
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-2700+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KA22A/BW1 23,540,000đ 31,390,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,4 tr đồng
- Gói lắp đặt 4 phòng tắm trị giá 3,000,000đ
- Quà tặng giá trị tới 3,1 tr đồng như máy ép hoa quả, bộ nồi, bình nóng lạnh Ariston, Ferroli,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KB22A/BW1
20%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-900R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KB22A/BW1 14,430,000đ 18,032,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,8 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KB22A/BW1
20%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-909R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KB22A/BW1 15,150,000đ 18,940,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KB22A/BW1
20%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-918R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KB22A/BW1 14,740,000đ 18,420,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,8 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-939VN+CW-KB22A/BW1
20%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-939VN+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-939VN+CW-KB22A/BW1 13,980,000đ 17,480,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KB22A/BW1
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1017R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KB22A/BW1 15,960,000đ 21,280,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KB22A/BW1
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1008R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KB22A/BW1 15,930,000đ 21,240,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng giá trị  tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KB22A/BW1
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1135+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KB22A/BW1 17,270,000đ 23,020,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 1,800,000đ như vòi xịt, ống thải, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KB22A/BW1
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1035+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KB22A/BW1 17,110,000đ 22,810,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng giá trị tới 1,8 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KB22A/BW1
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-2700+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KB22A/BW1 18,570,000đ 24,760,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 2,2 tr đồng như bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-4005+CW-KB22A/BW1
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-4005+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-4005+CW-KB22A/BW1 20,500,000đ 27,330,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,400,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 2,2 tr đồng như bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,....
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-918R+CW-S15VN
23%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-918R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-918R+CW-S15VN 7,400,000đ 9,610,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá tới 575,000đ như dây cấp, vòi xịt, ống thải, gương tắm...
Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H17VN/BW1
25%
ĐÔNG 2018
Mã : C-504A+CW-H17VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H17VN/BW1 7,580,000đ 10,100,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H17VN/BW1
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-504A+CW-H17VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H17VN/BW1 7,820,000đ 10,420,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H18VN/BW1
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-504A+CW-H18VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H18VN/BW1 8,670,000đ 11,560,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 9 tháng trị giá 900,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như bộ nồi, máy ép hoa quả, gương tắm,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H18VN/BW1
25%
ĐÔNG 2018
Mã : C-504A+CW-H18VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H18VN/BW1 8,440,000đ 11,250,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả,...
 Bồn cầu Inax 2 khối AC-700VAN
10%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-700VAN Bồn cầu Inax 2 khối AC-700VAN 3,440,000đ 3,820,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước, van vặn khóa,...
Bồn cầu Inax 2 khối và nắp rửa showertoilet AC-700A+CW-S15VN
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-700A+CW-S15VN Bồn cầu Inax 2 khối và nắp rửa showertoilet AC-700A+CW-S15VN 3,900,000đ 5,200,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá tới 480,000đ như dây cấp, vòi xịt, ống thải, gương tắm...
Bồn cầu Inax 2 khối AC-710VAN
5%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-710VAN Bồn cầu Inax 2 khối AC-710VAN 3,629,000đ 3,820,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá tới 1,8 tr đồng như vòi xịt, gương tắm, 
Bồn cầu Inax nắp rửa shower toilet AC-959A+CW-S15VN
15%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-959A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp rửa shower toilet AC-959A+CW-S15VN 5,750,000đ 6,770,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 625,000đ như ống thải, gương tắm, vòi xịt,...
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-900R+CW-H18VN
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-900R+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-900R+CW-H18VN 11,510,000đ 15,340,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2.250.000đ
- Quà tặng trị giá tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi Inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-909R+CW-H18AVN
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-909R+CW-H18AVN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-909R+CW-H18AVN 11,800,000đ 15,730,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,400,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 3 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, bình nóng lạnh Ferroli,...
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-1008R+CW-H18VN
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1008R+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-1008R+CW-H18VN 12,570,000đ 16,760,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-H18AVN
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1017R+CW-H18AVN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-H18AVN 12,580,000đ 16,770,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng giá trị lên tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu nắp shower toilet AC-710A+CW-S15VN/BW1
5%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-710A+CW-S15VN/BW1 Bồn cầu nắp shower toilet AC-710A+CW-S15VN/BW1 4,759,500đ 5,010,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng giá trị sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,8 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1135+CW-S15VN
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1135+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1135+CW-S15VN 10,780,000đ 14,370,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 11 tháng trị giá 1,100,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như ống thải, vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H17VN
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-700A+CW-H17VN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H17VN 8,140,000đ 10,850,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H18VN
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-700A+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H18VN 9,000,000đ 12,000,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KA22AVN
20%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-959A+CW-KA22AVN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KA22AVN 17,160,000đ 21,450,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá tới 1,800,000đ như gương tắm, máy ép hoa quả, bộ nồi,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KB22AVN
20%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-959A+CW-KB22AVN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KB22AVN 12,910,000đ 16,140,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 9 tháng trị giá 900,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả,...
Sen tắm buồng vách kính BFV-70S
20%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-70S Sen tắm buồng vách kính BFV-70S 8,880,000đ 11,100,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt cho 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1.800.000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Vòi rửa bát inax SFV-21
10%
ĐÔNG 2018
Mã : SFV-21 Vòi rửa bát inax SFV-21 1,026,000đ 1,140,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi rửa bát Inax SFV-112S
10%
ĐÔNG 2018
Mã : SFV-112S Vòi rửa bát Inax SFV-112S 2,493,000đ 2,770,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá đến 450,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, vòi xịt, ống thải, gương tắm...
Vòi rửa bát inax SFV-212S
10%
ĐÔNG 2018
Mã : SFV-212S Vòi rửa bát inax SFV-212S 2,493,000đ 2,770,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá đến 450,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, vòi xịt, ống thải, gương tắm...
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S-4C
15%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-1203S-4C Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S-4C 1,887,000đ 2,220,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị 450,000đ như dây cấp, vòi xịt, gương tắm, vòi máy giặt, ống thải,...
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-1203S Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S 1,658,000đ 1,950,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá tới 315,000đ như dây cấp nước, van vặn khóa, vòi máy giặt, vòi rửa,...
Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1
15%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-1201S-1 Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1 1,530,000đ 1,800,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 315,000đ như dây cấp nước, vòi máy giặt,...
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103S
12%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-1103S Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103S 1,487,000đ 1,690,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng dưới đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng như dây cấp, van vặn khóa, vòi gạt tự do, vòi máy giặt,...
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-1103S-4C
12%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-1103S-4C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-1103S-4C 1,628,000đ 1,850,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong còng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng giá trị trên 430,000đ như dây cấp, van vặn khóa, vòi gạt tự do, vòi máy giặt, ống thải,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1
12%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-1101S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1 1,364,000đ 1,550,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Dây cấp nước, van vặn khóa,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1
12%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-1102S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1 1,179,000đ 1,340,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1202S-1
15%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-1202S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1202S-1 1,377,000đ 1,620,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Dây cấp nước, van vặn khóa,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-11A
10%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-11A Vòi chậu lavabo Inax LFV-11A 640,000đ 710,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa bát inax SFV-1013SX
15%
ĐÔNG 2018
Mã : SFV-1013SX Vòi rửa bát inax SFV-1013SX 3,247,000đ 3,820,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá trên 550,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, vòi xịt, ống thải, gương tắm,....
Vòi rửa bát Inax SFV-30S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : SFV-30S Vòi rửa bát Inax SFV-30S 1,216,000đ 1,430,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ,...
Vòi rửa bát Inax SFV-29S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : SFV-29S Vòi rửa bát Inax SFV-29S 1,114,000đ 1,310,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo inax LFV-13B
9%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-13B Vòi chậu lavabo inax LFV-13B 770,000đ 850,000đ
Khuyến mại
Sen tắm cây Inax BFV-515S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-515S Sen tắm cây Inax BFV-515S 12,620,000đ 14,850,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,400,000đ
- Gói lắp đặt cho 4 phòng tắm trị giá 3,000,000đ
- Quà tặng giá trị lên tới 3,3 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản, bình nóng lạnh Ferroli, Ariston,...
Sen tắm cây Inax BFV-915S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-915S Sen tắm cây Inax BFV-915S 9,340,000đ 10,990,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,400,000đ
- Gói lắp đặt cho 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
 - Quà tặng có giá trị trên 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Sen tắm cây Inax BFV-2015S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-2015S Sen tắm cây Inax BFV-2015S 6,503,000đ 7,650,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 12 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-6013T
50%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-6013T Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-6013T 4,125,000đ 8,250,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 550,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, ống thải, vòi xịt, gương tắm,...
Vòi sen bồn tắm Inax BFV-5013S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-5013S Vòi sen bồn tắm Inax BFV-5013S 8,980,000đ 10,560,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1.600.000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1.800.000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-503S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-503S Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-503S 5,530,000đ 6,510,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 11 tháng trị giá 1,100,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá tới 1,800,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-5012SH
15%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-5012SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-5012SH 4,450,000đ 5,240,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng giá trị tới 700,000đ như vòi máy giặt, vòi xịt. gương tắm, bộ nồi, ...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-502SH
15%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-502SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-502SH 4,500,000đ 5,290,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 11 tháng trị giá 1,100,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-6012S
20%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-6012S Vòi chậu lavabo Inax LFV-6012S 3,080,000đ 3,850,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trên 625,000đ như vòi máy giặt, vòi xịt, ống thải, gương tắm,....
Vòi chậu lavabo Inax LFV-6012SH
15%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-6012SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-6012SH 3,700,000đ 4,350,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 700,000đ như vòi máy giặt, vòi xịt, ống thải, gương tắm, bộ nồi,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-112SH
15%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-112SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-112SH 3,090,000đ 3,630,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng tới 625,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, vòi xịt, gương tắm, ống thải,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012SH
10%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-2012SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012SH 2,475,000đ 2,750,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng  trị giá 430,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, vòi xịt, ống thải, gương tắm,...
 
Vòi chậu lavabo Inax LFV-5010S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-5010S Vòi chậu lavabo Inax LFV-5010S 6,610,000đ 7,780,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt  1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá tới 1,800,000 đ như vòi máy giặt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-5012S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-5012S Vòi chậu lavabo Inax LFV-5012S 3,370,000đ 3,960,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng dưới đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá trên 1,800,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-502S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-502S Vòi chậu lavabo Inax LFV-502S 3,110,000đ 3,660,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá tới 700,000đ: Vòi máy giặt, vòi xịt, ống thải, gương tắm, bộ nồi,...
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-111S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-111S Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-111S 2,482,000đ 2,920,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 315,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, vòi rửa,...
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-112S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-112S Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-112S 2,329,000đ 2,740,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 315,000đ như vòi máy giặt, vòi rửa, dây cấp nước, van vặn khóa,...
Sen tắm Inax BFV-113S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-113S Sen tắm Inax BFV-113S 3,451,000đ 4,060,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 700,000đ như vòi máy giặt, ống thải, vòi xịt, gương tắm, bộ nồi,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-221S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-221S Vòi chậu lavabo Inax LFV-221S 2,015,000đ 2,370,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá trên 315,000đ như dây cấp nước, vòi máy giặt, van vặn khóa, vòi rửa,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-222S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-222S Vòi chậu lavabo Inax LFV-222S 1,862,000đ 2,190,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 315,000đ như dây cấp nước, vòi máy giặt, van vặn khóa, vòi rửa,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012S
25%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-2012S Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012S 1,365,000đ 1,820,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-2002S
10%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-2002S Vòi chậu lavabo Inax LFV-2002S 1,701,000đ 1,890,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Dây cấp nước, van vặn khóa,...
Sen tắm Inax BFV-223S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-223S Sen tắm Inax BFV-223S 2,610,000đ 3,070,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 315,000đ như vòi xịt, van vặn khóa, vòi máy giặt, vòi rửa ,...
Sen tắm Inax BFV-2003S
10%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-2003S Sen tắm Inax BFV-2003S 2,475,000đ 2,750,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá tới 450,000đ như vòi máy giặt, vòi xịt, ống thải, gương tắm....
Sen tắm Inax BFV-2013S
25%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-2013S Sen tắm Inax BFV-2013S 1,860,000đ 2,480,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi rửa bát Inax SFV-2011S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : SFV-2011S Vòi rửa bát Inax SFV-2011S 1,828,000đ 2,150,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước, van vặn khóa, vòi gạt tự do, vòi máy giặt,...
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-7145T-3C
40%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-7145T-3C Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-7145T-3C 4,950,000đ 8,250,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Sen tắm nước lạnh Inax BFV-17-4C
15%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-17-4C Sen tắm nước lạnh Inax BFV-17-4C 830,000đ 980,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu nước lạnh Inax LFV-17
9%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-17 Vòi chậu nước lạnh Inax LFV-17 490,000đ 540,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa bát Inax lạnh SFV-17
10%
ĐÔNG 2018
Mã : SFV-17 Vòi rửa bát Inax lạnh SFV-17 648,000đ 720,000đ
Khuyến mại
Sen tắm cây Inax BFV-1205S-3C
15%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-1205S-3C Sen tắm cây Inax BFV-1205S-3C 5,423,000đ 6,380,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 11 tháng trị giá 1,100,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng giá trị lên tới 1,800,000đ như vòi xịt, ống thải, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Sen tắm cây Inax BFV-1305S-4C
12%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-1305S-4C Sen tắm cây Inax BFV-1305S-4C 4,356,000đ 4,950,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 1,800,000đ như vòi xịt, ống thải, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Sen tắm cây Inax BFV-6015S-3C
25%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-6015S-3C Sen tắm cây Inax BFV-6015S-3C 9,158,000đ 12,210,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 1,800,000đ như vòi xịt, ống thải, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-4C
30%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-3413T-4C Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-4C 2,450,000đ 3,500,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 450,000đ như vòi máy giặt, ống thải, vòi xịt, gương tắm,...
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-1401S Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S 1,428,000đ 1,680,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp trị giá 95,000đ
 
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402S
15%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-1402S Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402S 1,318,000đ 1,550,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp trị giá 95,000đ
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402SH
15%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-1402SH Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402SH 1,700,000đ 2,000,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước, van vặn khóa,...
Sen tắm Inax BFV-1403S-4C
15%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-1403S-4C Sen tắm Inax BFV-1403S-4C 1,743,000đ 2,050,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng: dây cấp trị giá 95,000đ, van vặn khóa trị giá 250,000đ,...
Chậu rửa lavabo Inax L-2395V
5%
ĐÔNG 2018
Mã : L-2395V Chậu rửa lavabo Inax L-2395V 750,500đ 790,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây: 
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu và chân chậu Inax L-297V & L-297VC
2%
ĐÔNG 2018
Mã : L-297V&L-297VC Chậu và chân chậu Inax L-297V & L-297VC 1,762,000đ 1,800,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Dây cấp nước, van vặn khóa,...
Chậu và chân chậu Inax L-288V & L-288VC
2%
ĐÔNG 2018
Mã : L-288V&L-288VC Chậu và chân chậu Inax L-288V & L-288VC 1,499,000đ 1,530,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Dây cấp nước, van vặn khóa,...
Chậu và chân chậu Inax L-288V & L-288VD
2%
ĐÔNG 2018
Mã : L-288V&L-288VD Chậu và chân chậu Inax L-288V & L-288VD 1,499,000đ 1,530,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Dây cấp nước, van vặn khóa,...
Chậu và chân chậu inax L-285V & L-288VC
2%
ĐÔNG 2018
Mã : L-285V&L-288VC Chậu và chân chậu inax L-285V & L-288VC 1,209,000đ 1,240,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu và chân chậu Inax L-284V & L-284VC
2%
ĐÔNG 2018
Mã : L-284V&L-284VC Chậu và chân chậu Inax L-284V & L-284VC 1,073,000đ 1,100,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước có giá 95,000đ
Chậu và chân chậu Inax L-285V & L-288VD
2%
ĐÔNG 2018
Mã : L-285V&L-288VD Chậu và chân chậu Inax L-285V & L-288VD 1,209,000đ 1,240,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa inax treo tường L-282V
5%
ĐÔNG 2018
Mã : L-282V Chậu rửa inax treo tường L-282V 427,500đ 450,000đ
Khuyến mại

 
Chậu và chân chậu inax L-284V & L-284VD
2%
ĐÔNG 2018
Mã : L-284V&L-284VD Chậu và chân chậu inax L-284V & L-284VD 1,073,000đ 1,100,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước có giá 95,000đ
Chậu và chân chậu inax L-298V & L-298VC
2%
ĐÔNG 2018
Mã : L-298V&L-298VC Chậu và chân chậu inax L-298V & L-298VC 2,415,000đ 2,460,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 450,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, ống thải, vòi xịt, gương tắm,...
Chậu và chân chậu Inax L-298V & L-298VD
2%
ĐÔNG 2018
Mã : L-298V&L-298VD Chậu và chân chậu Inax L-298V & L-298VD 2,415,000đ 2,460,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 450,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, ống thải, vòi xịt, gương tắm,...
Chậu rửa lavabo Inax L-284V
5%
ĐÔNG 2018
Mã : L-284V Chậu rửa lavabo Inax L-284V 532,000đ 560,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng có thể lựa chọn 1 trong số những quà tặng kèm dưới đây:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-285V
5%
ĐÔNG 2018
Mã : L-285V Chậu rửa lavabo Inax L-285V 589,000đ 620,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong số những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-288V
5%
ĐÔNG 2018
Mã : L-288V Chậu rửa lavabo Inax L-288V 864,500đ 910,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng có thể chọn 1 trong số những quà tặng kèm sau đây: 
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp có giá trị 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-297V
0%
ĐÔNG 2018
Mã : L-297V Chậu rửa lavabo Inax L-297V 1,040,000đ 1,040,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong số những quà tặng sau đây: 
- Gói bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-298V
0%
ĐÔNG 2018
Mã : L-298V Chậu rửa lavabo Inax L-298V 1,560,000đ 1,560,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong số những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá tới 450,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, ống thải, vòi xịt, gương tắm,...
Vòi xịt Inax CFV-102M
5%
ĐÔNG 2018
Mã : CFV-102M Vòi xịt Inax CFV-102M 380,000đ 400,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng giá trị sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi xịt Inax CFV-102A
5%
ĐÔNG 2018
Mã : CFV-102A Vòi xịt Inax CFV-102A 285,000đ 300,000đ
Khuyến mại