Danh mục sản phẩm
Chương trình khuyến mại thiết bị vệ sinh Inax Kỷ Hợi 2019
Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA
5%
KM 2019
Mã : C-117VA Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA 1,900,000đ 2,000,000đ
Khuyến mại
KM 2019
Bồn cầu inax 2 khối C-108VAMã : C-108VA2,080,500đ2,190,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu inax 2 khối C-108VA
5%
Bồn cầu 2 khối INAX C-108VAN
4%
KM 2019
Mã : C-108VAN Bồn cầu 2 khối INAX C-108VAN 2,352,000đ 2,450,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax 2 khối C-306VAN
5%
KM 2019
Mã : C-306VAN Bồn cầu Inax 2 khối C-306VAN 2,707,500đ 2,850,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax 2 khối C-306VA
5%
KM 2019
Mã : C-306VA Bồn cầu Inax 2 khối C-306VA 2,432,000đ 2,560,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax 2 khối C-504VAN
5%
KM 2019
Mã : C-504VAN Bồn cầu Inax 2 khối C-504VAN 2,954,500đ 3,110,000đ
Khuyến mại
KM 2019
Bồn cầu Inax 1 khối AC-939VNMã : AC-939VN7,514,500đ7,910,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax 1 khối AC-939VN
5%
KM 2019
Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRNMã : AC-918VRN8,920,500đ9,390,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN
5%
KM 2019
Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN-1Mã : AC-918VRN-18,768,500đ9,230,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN-1
5%
KM 2019
Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRNMã : AC-909VRN9,538,000đ10,040,000đ
Khuyến mại
Khi mua hàng với hóa đơn trên 30 triệu tại SEABIG khách hàng sẽ được giảm 282.000đ
Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN
5%
KM 2019
Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN-1Mã : AC-909VRN-19,443,000đ9,940,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN-1
5%
KM 2019
Bồn cầu Inax 1 khối AC-1017VRNMã : AC-1017VRN11,713,500đ12,330,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax 1 khối AC-1017VRN
5%
KM 2019
Bồn cầu Inax 1 khối AC-1008VRNMã : AC-1008VRN11,932,000đ12,560,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax 1 khối AC-1008VRN
5%
KM 2019
Bồn cầu inax 1 khối AC-1035VN Mã : AC-1035VN 14,848,500đ15,630,000đ
Khuyến mại
Khi mua hàng với hóa đơn trên 30 triệu tại SEABIG khách hàng sẽ được giảm 466.000đ
Bồn cầu inax 1 khối AC-1035VN 
5%
Bồn cầu Inax 2 khối AC-808VN
5%
KM 2019
Mã : AC-808VN Bồn cầu Inax 2 khối AC-808VN 4,313,000đ 4,540,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax 2 khối AC-838VN
5%
KM 2019
Mã : AC-838VN Bồn cầu Inax 2 khối AC-838VN 4,047,000đ 4,260,000đ
Khuyến mại
KM 2019
Bồn cầu Inax 2 khối AC-504VANMã : AC-504VAN3,363,000đ3,540,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax 2 khối AC-504VAN
5%
KM 2019
Bồn cầu inax một khối AC-991VRN Mã : AC-991VRN8,227,000đ8,660,000đ
Khuyến mại
 Bồn cầu inax một khối AC-991VRN 
5%
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-900R+CW-S15VN
5%
KM 2019
Mã : AC-900R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-900R+CW-S15VN 9,177,000đ 9,660,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 625,000đ như dây cấp, vòi xịt, ống thải, gương tắm,...
KM 2019
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-991R+CW-S15VNMã : AC-991R+CW-S15VN9,034,500đ9,510,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-991R+CW-S15VN
5%
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-909R+CW-S15VN
5%
KM 2019
Mã : AC-909R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-909R+CW-S15VN 10,345,500đ 10,890,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 560,000đ như dây cấp, gương tắm, vòi xịt, ống thải,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1008R+CW-S15VN
5%
KM 2019
Mã : AC-1008R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1008R+CW-S15VN 12,207,500đ 12,850,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1017R+CW-S15VN
5%
KM 2019
Mã : AC-1017R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1017R+CW-S15VN 11,789,500đ 12,410,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 700,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1035+CW-S15VN
5%
KM 2019
Mã : AC-1035+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1035+CW-S15VN 14,031,500đ 14,770,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-2700+CW-S15VN
5%
KM 2019
Mã : AC-2700+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-2700+CW-S15VN 15,950,500đ 16,790,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 11 tháng trị giá 1,100,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-4005+CW-S15VN
5%
KM 2019
Mã : AC-4005+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-4005+CW-S15VN 17,594,000đ 18,520,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trị bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như ống thải, vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,....
Bồn cầu Inax nắp shower toilet C-504A+CW-S15VN
5%
KM 2019
Mã : C-504A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet C-504A+CW-S15VN 4,142,000đ 4,360,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-504A+CW-S15VN
5%
KM 2019
Mã : AC-504A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-504A+CW-S15VN 4,446,000đ 4,680,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ 
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KA22AVN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-900R+CW-KA22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KA22AVN/BW1 24,500,500đ 25,790,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KA22AVN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-909R+CW-KA22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KA22AVN/BW1 24,975,500đ 26,290,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KA22AVN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-918R+CW-KA22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KA22AVN/BW1 24,633,500đ 25,930,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 2,200,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản, ...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KA22AVN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-1017R+CW-KA22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KA22AVN/BW1 27,664,000đ 29,120,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 2,2 tr đồng như bộ nồi, máy ép hoa quả, gương tắm, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KA22AVN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-1008R+CW-KA22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KA22AVN/BW1 27,844,500đ 29,310,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng trị giá tới 2,2 tr đồng như máy ép hoa quả, gương tắm, bộ nồi, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KA22AVN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-1135+CW-KA22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KA22AVN/BW1 29,497,500đ 31,050,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,400,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 2,2 tr đồng như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,... 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KA22AVN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-1035+CW-KA22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KA22AVN/BW1 29,288,500đ 30,830,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,4 tr đồng
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KA22AVN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-2700+CW-KA22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KA22AVN/BW1 31,312,000đ 32,960,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,4 tr đồng
- Gói lắp đặt 4 phòng tắm trị giá 3,000,000đ
- Quà tặng giá trị tới 3,1 tr đồng như máy ép hoa quả, bộ nồi, bình nóng lạnh Ariston, Ferroli,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KB22AVN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-900R+CW-KB22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KB22AVN/BW1 17,983,500đ 18,930,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,8 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KB22AVN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-909R+CW-KB22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KB22AVN/BW1 18,895,500đ 19,890,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KB22AVN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-918R+CW-KB22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KB22AVN/BW1 18,373,000đ 19,340,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,8 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KB22AVN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-1017R+CW-KB22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KB22AVN/BW1 21,223,000đ 22,340,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KB22AVN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-1008R+CW-KB22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KB22AVN/BW1 21,384,500đ 22,510,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng giá trị  tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KB22AVN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-1135+CW-KB22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KB22AVN/BW1 23,398,500đ 24,630,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 1,800,000đ như vòi xịt, ống thải, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KB22AVN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-1035+CW-KB22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KB22AVN/BW1 23,189,500đ 24,410,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng giá trị tới 1,8 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KB22AVN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-2700+CW-KB22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KB22AVN/BW1 24,700,000đ 26,000,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 2,2 tr đồng như bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-4005+CW-KB22AVN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-4005+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-4005+CW-KB22AVN/BW1 27,265,000đ 28,700,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,400,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 2,2 tr đồng như bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,....
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-918R+CW-S15VN
5%
KM 2019
Mã : AC-918R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-918R+CW-S15VN 9,585,500đ 10,090,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá tới 575,000đ như dây cấp, vòi xịt, ống thải, gương tắm...
Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H17VN/BW1
5%
KM 2019
Mã : C-504A+CW-H17VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H17VN/BW1 10,022,500đ 10,550,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H17VN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-504A+CW-H17VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H17VN/BW1 10,393,000đ 10,940,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H18VN/BW1
5%
KM 2019
Mã : AC-504A+CW-H18VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H18VN/BW1 11,476,000đ 12,080,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 9 tháng trị giá 900,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như bộ nồi, máy ép hoa quả, gương tắm,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H18VN/BW1
5%
KM 2019
Mã : C-504A+CW-H18VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H18VN/BW1 11,172,000đ 11,760,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả,...
KM 2019
Bồn cầu Inax 1 khối AC-959VANMã : AC-959VAN6,051,500đ6,370,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax 1 khối AC-959VAN
5%
Bồn cầu Inax 2 khối AC-710VAN
5%
KM 2019
Mã : AC-710VAN Bồn cầu Inax 2 khối AC-710VAN 3,847,500đ 4,050,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp rửa shower toilet AC-959A+CW-S15VN
5%
KM 2019
Mã : AC-959A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp rửa shower toilet AC-959A+CW-S15VN 7,077,500đ 7,450,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 625,000đ như ống thải, gương tắm, vòi xịt,...
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-900R+CW-H18VN
5%
KM 2019
Mã : AC-900R+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-900R+CW-H18VN 16,378,000đ 17,240,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2.250.000đ
- Quà tặng trị giá tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi Inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-909R+CW-H18VN
5%
KM 2019
Mã : AC-909R+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-909R+CW-H18VN 16,558,500đ 17,430,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,400,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 3 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, bình nóng lạnh Ferroli,...
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-1008R+CW-H18VN
5%
KM 2019
Mã : AC-1008R+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-1008R+CW-H18VN 17,888,500đ 18,830,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-H18VN
5%
KM 2019
Mã : AC-1017R+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-H18VN 17,736,500đ 18,670,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng giá trị lên tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1135+CW-S15VN
5%
KM 2019
Mã : AC-1135+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1135+CW-S15VN 14,335,500đ 15,090,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 11 tháng trị giá 1,100,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như ống thải, vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H17VN
5%
KM 2019
Mã : AC-700A+CW-H17VN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H17VN 10,820,500đ 11,390,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H18VN
5%
KM 2019
Mã : AC-700A+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H18VN 11,913,000đ 12,540,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KA22AVN
5%
KM 2019
Mã : AC-959A+CW-KA22AVN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KA22AVN 22,420,000đ 23,600,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá tới 1,800,000đ như gương tắm, máy ép hoa quả, bộ nồi,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KB22AVN
5%
KM 2019
Mã : AC-959A+CW-KB22AVN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KB22AVN 16,007,500đ 16,850,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 9 tháng trị giá 900,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả,...
KM 2019
SEN TẮM NÓNG LẠNH INAX BFV-1203S-4CMã : BFV-1203S-4C2,327,500đ2,450,000đ
Khuyến mại
SEN TẮM NÓNG LẠNH INAX BFV-1203S-4C
5%
SEN TẮM NÓNG LẠNH INAX BFV-1203S
5%
KM 2019
Mã : BFV-1203S SEN TẮM NÓNG LẠNH INAX BFV-1203S 2,042,500đ 2,150,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1
5%
KM 2019
Mã : LFV-1201S-1 Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1 1,881,000đ 1,980,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 315,000đ như dây cấp nước, vòi máy giặt,...
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103S
5%
KM 2019
Mã : BFV-1103S Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103S 1,729,000đ 1,820,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-1103S-4C
5%
KM 2019
Mã : BFV-1103S-4C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-1103S-4C 1,900,000đ 2,000,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1
5%
KM 2019
Mã : LFV-1101S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1 1,577,000đ 1,660,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Dây cấp nước, van vặn khóa,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1
5%
KM 2019
Mã : LFV-1102S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1 1,358,500đ 1,430,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-3001S
5%
KM 2019
Mã : LFV-3001S Vòi chậu lavabo Inax LFV-3001S 2,964,000đ 3,120,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1202S-1
5%
KM 2019
Mã : LFV-1202S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1202S-1 1,700,500đ 1,790,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Dây cấp nước, van vặn khóa,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-3002S
5%
KM 2019
Mã : LFV-3002S Vòi chậu lavabo Inax LFV-3002S 2,755,000đ 2,900,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-3003S-1C
5%
KM 2019
Mã : BFV-3003S-1C Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-3003S-1C 3,382,000đ 3,560,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-3003S-3C
5%
KM 2019
Mã : BFV-3003S-3C Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-3003S-3C 3,534,000đ 3,720,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-4001S
5%
KM 2019
Mã : LFV-4001S Vòi chậu lavabo Inax LFV-4001S 5,035,000đ 5,300,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-4000S
5%
KM 2019
Mã : LFV-4000S Vòi chậu lavabo Inax LFV-4000S 4,617,000đ 4,860,000đ
Khuyến mại
KM 2019
Vòi chậu lavabo Inax LFV-8000SMã : LFV-8000S3,952,000đ4,160,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-8000S
5%
Vòi chậu lavabo Inax LFV-8000SH2
5%
KM 2019
Mã : LFV-8000SH2 Vòi chậu lavabo Inax LFV-8000SH2 4,626,500đ 4,870,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-8000S-1C
5%
KM 2019
Mã : BFV-8000S-1C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-8000S-1C 4,940,000đ 5,200,000đ
Khuyến mại
KM 2019
Sen tắm inax BFV-71SMã : BFV-71S14,953,000đ15,740,000đ
Khuyến mại
Sen tắm inax BFV-71S
5%
Vòi chậu lavabo inax LFV-6002S
5%
KM 2019
Mã : LFV-6002S Vòi chậu lavabo inax LFV-6002S 5,244,000đ 5,520,000đ
Khuyến mại
Sen tắm inax BFV-50S
5%
KM 2019
Mã : BFV-50S Sen tắm inax BFV-50S 11,951,000đ 12,580,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo inax LFV-5002S
5%
KM 2019
Mã : LFV-5002S Vòi chậu lavabo inax LFV-5002S 4,161,000đ 4,380,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo inax LFV-5000SH
5%
KM 2019
Mã : LFV-5000SH Vòi chậu lavabo inax LFV-5000SH 5,111,000đ 5,380,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và Sen tắm inax BFV-5003S
5%
KM 2019
Mã : BFV-5003S Vòi rửa và Sen tắm inax BFV-5003S 5,814,000đ 6,120,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo inax LFV-4102S
5%
KM 2019
Mã : LFV-4102S Vòi chậu lavabo inax LFV-4102S 4,474,500đ 4,710,000đ
Khuyến mại
Sen tắm inax BFV-41S
5%
KM 2019
Mã : BFV-41S Sen tắm inax BFV-41S 9,718,500đ 10,230,000đ
Khuyến mại
KM 2019
Vòi chậu lavabo Inax inax LFV-211SMã : LFV-211S3,306,000đ3,480,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax inax LFV-211S
5%
Vòi chậu lavabo inax LFV-212S
5%
KM 2019
Mã : LFV-212S Vòi chậu lavabo inax LFV-212S 3,182,500đ 3,350,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và sen tắm inax BFV-213S-3C
5%
KM 2019
Mã : BFV-213S-3C2 Vòi rửa và sen tắm inax BFV-213S-3C 4,104,000đ 4,320,000đ
Khuyến mại
KM 2019
Vòi chậu lavabo LFV-7100BMã : LFV-7100B8,103,500đ8,530,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo LFV-7100B
5%
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-6003S
5%
KM 2019
Mã : BFV-6003S Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-6003S 7,125,000đ 7,500,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4103S
5%
KM 2019
Mã : BFV-4103S Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4103S 5,329,500đ 5,610,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-213S-1C
5%
KM 2019
Mã : BFV-213S-1C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-213S-1C 3,914,000đ 4,120,000đ
Khuyến mại
Vòi và Sen tắm Inax BFV-4000S
5%
KM 2019
Mã : BFV-4000S Vòi và Sen tắm Inax BFV-4000S 5,861,500đ 6,170,000đ
Khuyến mại

 
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-5103T-3C
5%
KM 2019
Mã : BFV-5103T-3C Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-5103T-3C 15,523,000đ 16,340,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và sen tắm cây BFV-50S-5C
5%
KM 2019
Mã : BFV-50S-5C Vòi rửa và sen tắm cây BFV-50S-5C 12,255,000đ 12,900,000đ
Khuyến mại

 
Vòi rửa và sen tắm BFV-5003S-5C
5%
KM 2019
Mã : BFV-5003S-5C Vòi rửa và sen tắm BFV-5003S-5C 5,994,500đ 6,310,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và sen tắm inax BFV-313S
5%
KM 2019
Mã : BFV-313S Vòi rửa và sen tắm inax BFV-313S 3,439,000đ 3,620,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa lavabo Inax LFV-312S
5%
KM 2019
Mã : LFV-312S Vòi rửa lavabo Inax LFV-312S 2,479,500đ 2,610,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4103S-5C
5%
KM 2019
Mã : BFV-4103S-5C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4103S-5C 6,165,500đ 6,490,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4000S-5C
5%
KM 2019
Mã : BFV-4000S-5C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4000S-5C 6,146,500đ 6,470,000đ
Khuyến mại
Vòi tắm và sen tắm Inax BFV-5103T-5C
5%
KM 2019
Mã : BFV-5103T-5C Vòi tắm và sen tắm Inax BFV-5103T-5C 15,703,500đ 16,530,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và sen tắm cây Inax BFV-41S-5C
5%
KM 2019
Mã : BFV-41S-5C Vòi rửa và sen tắm cây Inax BFV-41S-5C 9,766,000đ 10,280,000đ
Khuyến mại
Vòi tắm và sen tắm Inax BFV-8000S-5C
5%
KM 2019
Mã : BFV-8000S-5C Vòi tắm và sen tắm Inax BFV-8000S-5C 5,833,000đ 6,140,000đ
Khuyến mại
KM 2019
Sen tắm cây Inax BFV-2015SMã : BFV-2015S8,008,500đ8,430,000đ
Khuyến mại
Sen tắm cây Inax BFV-2015S
5%
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-6013T
5%
KM 2019
Mã : BFV-6013T Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-6013T 8,227,000đ 8,660,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012SH
5%
KM 2019
Mã : LFV-2012SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012SH 2,878,500đ 3,030,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012S
5%
KM 2019
Mã : LFV-2012S Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012S 1,871,500đ 1,970,000đ
Khuyến mại
KM 2019
Sen tắm Inax BFV-2013SMã : BFV-2013S2,546,000đ2,680,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Sen tắm Inax BFV-2013S
5%
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-7145T-3C
5%
KM 2019
Mã : BFV-7145T-3C Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-7145T-3C 8,635,500đ 9,090,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-402S
5%
KM 2019
Mã : LFV-402S Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-402S 3,059,000đ 3,220,000đ
Khuyến mại
Vòi và sen tắm Inax BFV-403S
5%
KM 2019
Mã : BFV-403S Vòi và sen tắm Inax BFV-403S 4,379,500đ 4,610,000đ
Khuyến mại
KM 2019
Sen tắm cây Inax BFV-1205SMã : BFV-1205S6,555,000đ6,900,000đ
Khuyến mại
Sen tắm cây Inax BFV-1205S
5%
Sen tắm cây Inax BFV-1305S
5%
KM 2019
Mã : BFV-1305S Sen tắm cây Inax BFV-1305S 5,092,000đ 5,360,000đ
Khuyến mại
KM 2019
Sen tắm cây Inax BFV-6015SMã : BFV-6015S12,787,000đ13,460,000đ
Khuyến mại
Sen tắm cây Inax BFV-6015S
5%
KM 2019
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-4CMã : BFV-3413T-4C3,838,000đ4,040,000đ
Khuyến mại
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-4C
5%
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S
5%
KM 2019
Mã : LFV-1401S Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S 1,719,500đ 1,810,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402S
5%
KM 2019
Mã : LFV-1402S Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402S 1,596,000đ 1,680,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402SH
5%
KM 2019
Mã : LFV-1402SH Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402SH 2,052,000đ 2,160,000đ
Khuyến mại
KM 2019
Sen tắm Inax BFV-1403S-4CMã : BFV-1403S-4C2,166,000đ2,280,000đ
Khuyến mại
Sen tắm Inax BFV-1403S-4C
5%
KM 2019
Sen tắm cây nhiệt độ Inax BFV-3415TMã : BFV-3415T7,620,000đ11,430,000đ
Khuyến mại
Sen tắm cây nhiệt độ Inax BFV-3415T
33%
KM 2019
Vòi Sen Tắm Nóng Lạnh Inax BFV-1113S-4CMã : BFV-1113S-4C1,900,000đ2,000,000đ
Khuyến mại
Vòi Sen Tắm Nóng Lạnh Inax BFV-1113S-4C
5%
Chậu rửa lavabo Inax L-465V
5%
KM 2019
Mã : L-465V Chậu rửa lavabo Inax L-465V 2,080,500đ 2,190,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 250,000đ như dây cấp, van vặn khóa,...
Chậu rửa lavabo Inax L-293V
5%
KM 2019
Mã : L-293V Chậu rửa lavabo Inax L-293V 2,574,500đ 2,710,000đ
Khuyến mại
Chậu rửa lavabo Inax L-2395V
5%
KM 2019
Mã : L-2395V Chậu rửa lavabo Inax L-2395V 912,000đ 960,000đ
Khuyến mại
Chậu rửa lavabo Inax L-2397V
5%
KM 2019
Mã : L-2397V Chậu rửa lavabo Inax L-2397V 2,945,000đ 3,100,000đ
Khuyến mại
Chậu rửa lavabo Inax L-445V
5%
KM 2019
Mã : L-445V Chậu rửa lavabo Inax L-445V 1,748,000đ 1,840,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu và chân chậu inax L-285V & L-288VC
1%
KM 2019
Mã : L-285V&L-288VC Chậu và chân chậu inax L-285V & L-288VC 1,346,400đ 1,360,000đ
Khuyến mại
Chậu và chân chậu Inax L-285V & L-288VD
1%
KM 2019
Mã : L-285V&L-288VD Chậu và chân chậu Inax L-285V & L-288VD 1,346,400đ 1,360,000đ
Khuyến mại
Chậu rửa inax treo tường L-282V
5%
KM 2019
Mã : L-282V Chậu rửa inax treo tường L-282V 465,500đ 490,000đ
Khuyến mại

 
KM 2019
Chậu rửa lavabo Inax L-300VMã : L-300V3,306,000đ3,480,000đ
Khuyến mại

Khi mua hàng với hóa đơn trên 30 triệu tại SEABIG khách hàng sẽ được giảm 369.000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-300V
5%
Chậu rửa lavabo Inax L-2298V
5%
KM 2019
Mã : L-2298V Chậu rửa lavabo Inax L-2298V 1,634,000đ 1,720,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-296V
5%
KM 2019
Mã : L-296V Chậu rửa lavabo Inax L-296V 2,517,500đ 2,650,000đ
Khuyến mại
Chậu rửa lavabo inax L-333V
5%
KM 2019
Mã : L-333V Chậu rửa lavabo inax L-333V 1,814,500đ 1,910,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-284V
5%
KM 2019
Mã : L-284V Chậu rửa lavabo Inax L-284V 570,000đ 600,000đ
Khuyến mại
Chậu rửa lavabo Inax L-285V
5%
KM 2019
Mã : L-285V Chậu rửa lavabo Inax L-285V 646,000đ 680,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong số những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-288V
5%
KM 2019
Mã : L-288V Chậu rửa lavabo Inax L-288V 959,500đ 1,010,000đ
Khuyến mại
Chậu rửa Inax đặt âm bàn L-2216V
5%
KM 2019
Mã : L-2216V Chậu rửa Inax đặt âm bàn L-2216V 1,216,000đ 1,280,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa mặt Inax đặt bàn AL-536V
5%
KM 2019
Mã : AL-536V Chậu rửa mặt Inax đặt bàn AL-536V 3,353,500đ 3,530,000đ
Khuyến mại
Vòi xịt Inax CFV-102M
5%
KM 2019
Mã : CFV-102M Vòi xịt Inax CFV-102M 418,000đ 440,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng giá trị sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi xịt Inax CFV-102A
5%
KM 2019
Mã : CFV-102A Vòi xịt Inax CFV-102A 323,000đ 340,000đ
Khuyến mại
Bộ ống xả chậu & Ống thải chữ P A-325PS
5%
KM 2019
Mã : A-325PS Bộ ống xả chậu & Ống thải chữ P A-325PS 256,500đ 270,000đ
Khuyến mại