Danh mục sản phẩm
Chương trình khuyến mại thiết bị vệ sinh Inax Kỷ Hợi 2019
Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA
10%
KM 2019
Mã : C-117VA Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA 1,746,000đ 1,940,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước, van vặn khóa,...
Bồn cầu inax 2 khối C-108VA
10%
KM 2019
Mã : C-108VA Bồn cầu inax 2 khối C-108VA 1,917,000đ 2,130,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Bồn cầu 2 khối INAX C-108VAN
10%
KM 2019
Mã : C-108VAN Bồn cầu 2 khối INAX C-108VAN 2,142,000đ 2,380,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Bồn cầu Inax 2 khối C-306VAN
10%
KM 2019
Mã : C-306VAN Bồn cầu Inax 2 khối C-306VAN 2,439,000đ 2,710,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Dây cấp nước, van vặn khóa,...
 
Bồn cầu Inax 2 khối C-306VA
10%
KM 2019
Mã : C-306VA Bồn cầu Inax 2 khối C-306VA 2,196,000đ 2,440,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước, van vặn khóa,...
Bồn cầu Inax 2 khối C-504VAN
10%
KM 2019
Mã : C-504VAN Bồn cầu Inax 2 khối C-504VAN 2,718,000đ 3,020,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng giá trị sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị 550,000đ như dây cấp, ống thải, gương tắm, vòi xịt,...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-939VN
10%
KM 2019
Mã : AC-939VN Bồn cầu Inax 1 khối AC-939VN 6,910,000đ 7,680,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 575,000đ như dây cấp, ống thải, gương tắm, vòi xịt,...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN
10%
KM 2019
Mã : AC-918VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN 8,050,000đ 8,940,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 550,000đ như dây cấp, ống thải, vòi xịt, gương tắm,...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN-1
10%
KM 2019
Mã : AC-918VRN-1 Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN-1 7,910,000đ 8,790,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 575,000đ như dây cấp, vòi xịt, ống thải, gương tắm,...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN
10%
KM 2019
Mã : AC-909VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN 8,780,000đ 9,750,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ, van vặn khóa trị giá 250,000đ
Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN-1
10%
KM 2019
Mã : AC-909VRN-1 Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN-1 8,690,000đ 9,650,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 450,000đ như ống thải, vòi xịt, gương tắm,...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-1017VRN
10%
KM 2019
Mã : AC-1017VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-1017VRN 10,370,000đ 11,520,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng có thể lựa chọn 1 trong số những quà tặng kèm sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 11 năm trị giá 1,100,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
 
Bồn cầu Inax 1 khối AC-1008VRN
10%
KM 2019
Mã : AC-1008VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-1008VRN 10,570,000đ 11,740,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 11 năm trị giá 1,100,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax 2 khối AC-808VN
5%
KM 2019
Mã : AC-808VN Bồn cầu Inax 2 khối AC-808VN 4,104,000đ 4,320,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm  trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 550,000đ: dây cấp, van vặn khóa, vòi rửa, ống thải, gương tắm, vòi xịt,...
Bồn cầu Inax 2 khối AC-838VN
5%
KM 2019
Mã : AC-838VN Bồn cầu Inax 2 khối AC-838VN 3,857,000đ 4,060,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 450,000đ như dây cấp nước, van vặn khóa, vòi rửa, ống thải, gương tắm, vòi xịt, ...
Bồn cầu Inax 2 khối AC-504VAN
10%
KM 2019
Mã : AC-504VAN Bồn cầu Inax 2 khối AC-504VAN 3,096,000đ 3,440,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Sản phẩm giá trị 700,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi,...
 Bồn cầu inax một khối AC-991VRN 
5%
KM 2019
Mã : AC-991VRN Bồn cầu inax một khối AC-991VRN  7,837,500đ 8,250,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 400,000đ như: dây cấp nước, van vặn khóa chữ T, vòi máy giặt, vòi rửa, ống thải chữ P...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-900R+CW-S15VN
30%
KM 2019
Mã : AC-900R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-900R+CW-S15VN 6,440,000đ 9,200,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 625,000đ như dây cấp, vòi xịt, ống thải, gương tắm,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-991R+CW-S15VN
5%
KM 2019
Mã : AC-991R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-991R+CW-S15VN 8,607,000đ 9,060,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 9 tháng trị giá 900,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 700,000đ như: dây cấp nước, van vặn khóa chữ T, vòi máy giặt, vòi rửa, ống thải, xịt vệ sinh, gương tắm, bộ nồi, ...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-909R+CW-S15VN
20%
KM 2019
Mã : AC-909R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-909R+CW-S15VN 8,300,000đ 10,370,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 560,000đ như dây cấp, gương tắm, vòi xịt, ống thải,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1008R+CW-S15VN
22%
KM 2019
Mã : AC-1008R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1008R+CW-S15VN 9,370,000đ 12,010,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1017R+CW-S15VN
25%
KM 2019
Mã : AC-1017R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1017R+CW-S15VN 8,870,000đ 11,820,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 700,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1035+CW-S15VN
25%
KM 2019
Mã : AC-1035+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1035+CW-S15VN 10,550,000đ 14,070,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-2700+CW-S15VN
25%
KM 2019
Mã : AC-2700+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-2700+CW-S15VN 11,990,000đ 15,990,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 11 tháng trị giá 1,100,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-4005+CW-S15VN
25%
KM 2019
Mã : AC-4005+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-4005+CW-S15VN 13,230,000đ 17,640,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trị bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như ống thải, vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,....
Bồn cầu Inax nắp shower toilet C-504A+CW-S15VN
22%
KM 2019
Mã : C-504A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet C-504A+CW-S15VN 3,320,000đ 4,230,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-504A+CW-S15VN
21%
KM 2019
Mã : AC-504A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-504A+CW-S15VN 3,570,000đ 4,540,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ 
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KA22AVN/BW1
29%
KM 2019
Mã : AC-900R+CW-KA22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KA22AVN/BW1 17,680,000đ 25,040,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KA22AVN/BW1
20%
KM 2019
Mã : AC-909R+CW-KA22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KA22AVN/BW1 20,030,000đ 25,040,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KA22AVN/BW1
20%
KM 2019
Mã : AC-918R+CW-KA22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KA22AVN/BW1 19,570,000đ 24,460,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 2,200,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản, ...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KA22AVN/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-1017R+CW-KA22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KA22AVN/BW1 20,800,000đ 27,730,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 2,2 tr đồng như bộ nồi, máy ép hoa quả, gương tắm, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KA22AVN/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-1008R+CW-KA22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KA22AVN/BW1 20,930,000đ 27,910,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng trị giá tới 2,2 tr đồng như máy ép hoa quả, gương tắm, bộ nồi, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KA22AVN/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-1135+CW-KA22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KA22AVN/BW1 22,180,000đ 29,570,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,400,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 2,2 tr đồng như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,... 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KA22AVN/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-1035+CW-KA22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KA22AVN/BW1 22,020,000đ 29,360,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,4 tr đồng
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KA22AVN/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-2700+CW-KA22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KA22AVN/BW1 23,540,000đ 31,390,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,4 tr đồng
- Gói lắp đặt 4 phòng tắm trị giá 3,000,000đ
- Quà tặng giá trị tới 3,1 tr đồng như máy ép hoa quả, bộ nồi, bình nóng lạnh Ariston, Ferroli,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KB22AVN/BW1
20%
KM 2019
Mã : AC-900R+CW-KB22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KB22AVN/BW1 14,470,000đ 18,030,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,8 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KB22AVN/BW1
20%
KM 2019
Mã : AC-909R+CW-KB22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KB22AVN/BW1 15,200,000đ 18,940,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KB22AVN/BW1
19%
KM 2019
Mã : AC-918R+CW-KB22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KB22AVN/BW1 14,890,000đ 18,420,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,8 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KB22AVN/BW1
24%
KM 2019
Mã : AC-1017R+CW-KB22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KB22AVN/BW1 16,110,000đ 21,280,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KB22AVN/BW1
24%
KM 2019
Mã : AC-1008R+CW-KB22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KB22AVN/BW1 16,080,000đ 21,240,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng giá trị  tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KB22AVN/BW1
24%
KM 2019
Mã : AC-1135+CW-KB22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KB22AVN/BW1 17,420,000đ 23,020,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 1,800,000đ như vòi xịt, ống thải, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KB22AVN/BW1
24%
KM 2019
Mã : AC-1035+CW-KB22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KB22AVN/BW1 17,260,000đ 22,810,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng giá trị tới 1,8 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KB22AVN/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-2700+CW-KB22AVN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KB22AVN/BW1 18,670,000đ 24,760,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 2,2 tr đồng như bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-4005+CW-KB22AVN/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-4005+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-4005+CW-KB22AVN/BW1 20,600,000đ 27,330,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,400,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 2,2 tr đồng như bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,....
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-918R+CW-S15VN
22%
KM 2019
Mã : AC-918R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-918R+CW-S15VN 7,500,000đ 9,610,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá tới 575,000đ như dây cấp, vòi xịt, ống thải, gương tắm...
Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H17VN/BW1
25%
KM 2019
Mã : C-504A+CW-H17VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H17VN/BW1 7,580,000đ 10,100,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H17VN/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-504A+CW-H17VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H17VN/BW1 7,820,000đ 10,420,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H18VN/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-504A+CW-H18VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H18VN/BW1 8,670,000đ 11,560,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 9 tháng trị giá 900,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như bộ nồi, máy ép hoa quả, gương tắm,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H18VN/BW1
25%
KM 2019
Mã : C-504A+CW-H18VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H18VN/BW1 8,440,000đ 11,250,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-959VAN
10%
KM 2019
Mã : AC-959VAN Bồn cầu Inax 1 khối AC-959VAN 5,560,000đ 6,180,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 550,000đ: dây cấp, van vặn khóa, vòi rửa, xịt vệ sinh, ống thải, gương tắm, xịt vệ sinh,...
 Bồn cầu Inax 2 khối AC-700VAN
9%
KM 2019
Mã : AC-700VAN Bồn cầu Inax 2 khối AC-700VAN 3,580,000đ 3,930,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước, van vặn khóa,...
Bồn cầu Inax 2 khối AC-710VAN
17%
KM 2019
Mã : AC-710VAN Bồn cầu Inax 2 khối AC-710VAN 3,280,000đ 3,930,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 250,000đ như dây cấp, van vặn khóa,...
Bồn cầu Inax nắp rửa shower toilet AC-959A+CW-S15VN
15%
KM 2019
Mã : AC-959A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp rửa shower toilet AC-959A+CW-S15VN 5,750,000đ 6,770,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 625,000đ như ống thải, gương tắm, vòi xịt,...
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-900R+CW-H18VN
25%
KM 2019
Mã : AC-900R+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-900R+CW-H18VN 12,080,000đ 16,110,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2.250.000đ
- Quà tặng trị giá tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi Inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-909R+CW-H18VN
25%
KM 2019
Mã : AC-909R+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-909R+CW-H18VN 12,390,000đ 16,520,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,400,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 3 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, bình nóng lạnh Ferroli,...
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-1008R+CW-H18VN
25%
KM 2019
Mã : AC-1008R+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-1008R+CW-H18VN 13,200,000đ 17,600,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-H18VN
25%
KM 2019
Mã : AC-1017R+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-H18VN 13,210,000đ 17,610,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng giá trị lên tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1135+CW-S15VN
25%
KM 2019
Mã : AC-1135+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1135+CW-S15VN 10,780,000đ 14,370,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 11 tháng trị giá 1,100,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như ống thải, vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H17VN
25%
KM 2019
Mã : AC-700A+CW-H17VN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H17VN 8,140,000đ 10,850,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H18VN
25%
KM 2019
Mã : AC-700A+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H18VN 9,000,000đ 12,000,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KA22AVN
20%
KM 2019
Mã : AC-959A+CW-KA22AVN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KA22AVN 17,160,000đ 21,450,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá tới 1,800,000đ như gương tắm, máy ép hoa quả, bộ nồi,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KB22AVN
18%
KM 2019
Mã : AC-959A+CW-KB22AVN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KB22AVN 13,210,000đ 16,140,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 9 tháng trị giá 900,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả,...
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S-4C
12%
KM 2019
Mã : BFV-1203S-4C Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S-4C 2,050,000đ 2,330,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị 450,000đ như dây cấp, vòi xịt, gương tắm, vòi máy giặt, ống thải,...
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S
12%
KM 2019
Mã : BFV-1203S Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S 1,800,000đ 2,050,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá tới 315,000đ như dây cấp nước, van vặn khóa, vòi máy giặt, vòi rửa,...
Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1
12%
KM 2019
Mã : LFV-1201S-1 Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1 1,660,000đ 1,890,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 315,000đ như dây cấp nước, vòi máy giặt,...
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103S
10%
KM 2019
Mã : BFV-1103S Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103S 1,590,000đ 1,770,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng dưới đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng như dây cấp, van vặn khóa, vòi gạt tự do, vòi máy giặt,...
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-1103S-4C
10%
KM 2019
Mã : BFV-1103S-4C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-1103S-4C 1,750,000đ 1,940,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong còng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng giá trị trên 430,000đ như dây cấp, van vặn khóa, vòi gạt tự do, vòi máy giặt, ống thải,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1
10%
KM 2019
Mã : LFV-1101S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1 1,450,000đ 1,610,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Dây cấp nước, van vặn khóa,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1
10%
KM 2019
Mã : LFV-1102S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1 1,250,000đ 1,390,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-3001S
5%
KM 2019
Mã : LFV-3001S Vòi chậu lavabo Inax LFV-3001S 2,821,500đ 2,970,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 450,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, ống thải, gương tắm, xịt vệ sinh,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1202S-1
12%
KM 2019
Mã : LFV-1202S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1202S-1 1,500,000đ 1,700,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Dây cấp nước, van vặn khóa,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-3002S
5%
KM 2019
Mã : LFV-3002S Vòi chậu lavabo Inax LFV-3002S 2,622,000đ 2,760,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 430,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, ống thải, vòi xịt, gương tắm,...
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-3003S-1C
5%
KM 2019
Mã : BFV-3003S-1C Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-3003S-1C 3,220,500đ 3,390,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá trên 600,000đ như dây cấp, vòi xịt, ống thải, gương tắm,...
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-3003S-3C
5%
KM 2019
Mã : BFV-3003S-3C Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-3003S-3C 3,363,000đ 3,540,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá trên 600,000đ như dây cấp, vòi xịt, ống thải, gương tắm,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-4001S
5%
KM 2019
Mã : LFV-4001S Vòi chậu lavabo Inax LFV-4001S 4,797,500đ 5,050,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá trên 1,800,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, ống thải, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-4000S
5%
KM 2019
Mã : LFV-4000S Vòi chậu lavabo Inax LFV-4000S 4,398,500đ 4,630,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá trên 625, 000đ như dây cấp, van vặn khóa, vòi rửa, vòi máy giặt, gương tắm, ống thải, vòi xịt,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-8000S
5%
KM 2019
Mã : LFV-8000S Vòi chậu lavabo Inax LFV-8000S 3,762,000đ 3,960,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 625,000đ như dây cấp, van vặn khóa, ống thải, gương tắm, vòi xịt,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-8000SH2
5%
KM 2019
Mã : LFV-8000SH2 Vòi chậu lavabo Inax LFV-8000SH2 4,408,000đ 4,640,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá trên 1,800,000đ như vòi xịt, ống thải, gương  tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-8000S
5%
KM 2019
Mã : BFV-8000S Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-8000S 4,702,500đ 4,950,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 6 tháng trị giá 600,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 600,000đ như: Dây cấp nước, van khóa, vòi rửa, ống thải, vòi xịt, gương tắm, ...
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-8000S-1C
5%
KM 2019
Mã : BFV-8000S-1C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-8000S-1C 4,702,500đ 4,950,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 7 tháng trị giá 700,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 880,000đ như: Dây cấp nước, van khóa, vòi rửa, ống thải, xịt vệ sinh, gương tắm,....
Vòi chậu lavabo inax LFV-6002S
5%
KM 2019
Mã : LFV-6002S Vòi chậu lavabo inax LFV-6002S 4,997,000đ 5,260,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 625,000đ như dây cấp, van vặn khóa, vòi rửa, vòi máy giặt, ống thải, gương tắm,...
Sen tắm inax BFV-50S
5%
KM 2019
Mã : BFV-50S Sen tắm inax BFV-50S 11,381,000đ 11,980,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 1,800,000đ như: gương tắm, xịt vệ sinh, bộ nồi, bộ nồi, máy ép hoa quả,  ...
Vòi chậu lavabo inax LFV-5002S
5%
KM 2019
Mã : LFV-5002S Vòi chậu lavabo inax LFV-5002S 3,961,500đ 4,170,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 1,800,000đ như vòi xịt, ống thải, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Vòi chậu lavabo inax LFV-5000SH
38%
KM 2019
Mã : LFV-5000SH Vòi chậu lavabo inax LFV-5000SH 2,860,000đ 4,650,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 1,800,000đ như vòi xịt, ống thải, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Vòi rửa và Sen tắm inax BFV-5003S
5%
KM 2019
Mã : BFV-5003S Vòi rửa và Sen tắm inax BFV-5003S 5,538,500đ 5,830,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 9 tháng trị giá 900,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 1,800,000đ: như gương tắm, xịt vệ sinh, ống thải, bộ nồi, máy ép hoa quả, ...
Vòi chậu lavabo inax LFV-4102S
5%
KM 2019
Mã : LFV-4102S Vòi chậu lavabo inax LFV-4102S 4,265,500đ 4,490,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 1,800,000đ như vòi xịt, ống thải, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, ...
Sen tắm inax BFV-41S
5%
KM 2019
Mã : BFV-41S Sen tắm inax BFV-41S 9,253,000đ 9,740,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 1,800,000đ như ống thải, xịt vệ sinh, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Vòi chậu lavabo Inax inax LFV-211S
24%
KM 2019
Mã : LFV-211S Vòi chậu lavabo Inax inax LFV-211S 2,500,000đ 3,310,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 430,000đ như dây cấp, ống thải, vòi máy giặt,...
Vòi chậu lavabo inax LFV-212S
5%
KM 2019
Mã : LFV-212S Vòi chậu lavabo inax LFV-212S 3,030,500đ 3,190,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 550,000đ như dây cấp, ống thải, vòi xịt, gương tắm,...
Vòi rửa và sen tắm inax BFV-213S-3C
5%
KM 2019
Mã : BFV-213S-3C Vòi rửa và sen tắm inax BFV-213S-3C 3,904,500đ 4,110,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 700,000đ như vòi máy giặt, vòi xịt, ống thải, gương tắm, bộ nồi,...
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-6003S
5%
KM 2019
Mã : BFV-6003S Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-6003S 6,783,000đ 7,140,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 1,800,000đ như: ống thải, gương tắm, xịt vệ sinh, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4103S
5%
KM 2019
Mã : BFV-4103S Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4103S 5,073,000đ 5,340,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 4 tháng trị giá 600,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 700,000đ: dây cấp, vòi máy giặt, xịt vệ sinh, ống thải, bộ nồi, gương tắm, ...
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-213S-1C
5%
KM 2019
Mã : BFV-213S-1C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-213S-1C 3,724,000đ 3,920,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá trên 550,000đ như dây cấp, vòi xịt, ống thải, gương phòng tắm,...
Vòi và Sen tắm Inax BFV-4000S
5%
KM 2019
Mã : BFV-4000S Vòi và Sen tắm Inax BFV-4000S 5,586,000đ 5,880,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 9 tháng trị giá 900,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 1,800,000đ như ống thải, gương, xịt vệ sinh, bộ nồi, máy ép hoa quả...
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-5103T-3C
5%
KM 2019
Mã : BFV-5103T-3C Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-5103T-3C 14,782,000đ 15,560,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 2,400,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 4 phòng tắm trị giá 3,000,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 3,560,000đ như: máy ép hoa quả, bình nóng lạnh Ariston, Ferroli,...
Vòi rửa và sen tắm cây BFV-50S-5C
5%
KM 2019
Mã : BFV-50S-5C Vòi rửa và sen tắm cây BFV-50S-5C 11,675,500đ 12,290,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như: xịt vệ sinh, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, ...
Vòi rửa và sen tắm BFV-5003S-5C
5%
KM 2019
Mã : BFV-5003S-5C Vòi rửa và sen tắm BFV-5003S-5C 5,709,500đ 6,010,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 9 tháng trị giá 900,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 1,800,000đ như gương tắm, ống thải, xịt vệ sinh, bộ nồi, máy ép hoa quả, ...
Vòi rửa và sen tắm inax BFV-313S
5%
KM 2019
Mã : BFV-313S Vòi rửa và sen tắm inax BFV-313S 3,277,500đ 3,450,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trên 600,000đ như vòi xịt, ống thải, gương tắm, dây cấp,...
Vòi rửa lavabo Inax LFV-312S
5%
KM 2019
Mã : LFV-312S Vòi rửa lavabo Inax LFV-312S 2,365,500đ 2,490,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 450,000đ bao gồm dây cấp, vòi máy giặt, ống thải,...
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4103S-5C
5%
KM 2019
Mã : BFV-4103S-5C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4103S-5C 5,871,000đ 6,180,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 9 tháng trị giá 900,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 1,800,000đ như: xịt vệ sinh, ống thải, gương tắm, máy ép hoa quả, ...
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4000S-5C
5%
KM 2019
Mã : BFV-4000S-5C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-4000S-5C 5,852,000đ 6,160,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá trên 700,000đ: vòi rửa, vòi máy giặt, xịt vệ sinh, ống thải, gương tắm, bộ nồi, ...
Vòi tắm và sen tắm Inax BFV-5103T-5C
5%
KM 2019
Mã : BFV-5103T-5C Vòi tắm và sen tắm Inax BFV-5103T-5C 14,953,000đ 15,740,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 24 tháng trị giá 2,400,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 2,260,000đ như: xịt vệ sinh, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi Inox Nhật Bản,...
Vòi rửa và sen tắm cây Inax BFV-41S-5C
5%
KM 2019
Mã : BFV-41S-5C Vòi rửa và sen tắm cây Inax BFV-41S-5C 9,300,500đ 9,790,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 1,800,000đ như ống thải, gương tắm, xịt vệ sinh, bộ nồi, máy ép hoa quả, ...
Vòi tắm và sen tắm Inax BFV-8000S-5C
5%
KM 2019
Mã : BFV-8000S-5C Vòi tắm và sen tắm Inax BFV-8000S-5C 5,557,500đ 5,850,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 9 tháng trị giá 900,000 đ
- Gói dịch vụ lắp đặt cho 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 1,800,000đ như: ống thải, gương tắm, xịt vệ sinh, bộ nồi, máy ép hoa quả, ...
Sen tắm cây Inax BFV-2015S
15%
KM 2019
Mã : BFV-2015S Sen tắm cây Inax BFV-2015S 6,830,000đ 8,030,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 12 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-6013T
50%
KM 2019
Mã : BFV-6013T Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-6013T 4,130,000đ 8,250,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 550,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, ống thải, vòi xịt, gương tắm,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012SH
10%
KM 2019
Mã : LFV-2012SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012SH 2,600,000đ 2,890,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng  trị giá 450,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, vòi xịt, ống thải, gương tắm,...
 
Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012S
25%
KM 2019
Mã : LFV-2012S Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012S 1,430,000đ 1,910,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Sen tắm Inax BFV-2013S
25%
KM 2019
Mã : BFV-2013S Sen tắm Inax BFV-2013S 1,950,000đ 2,600,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-7145T-3C
40%
KM 2019
Mã : BFV-7145T-3C Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-7145T-3C 5,200,000đ 8,660,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-402S
5%
KM 2019
Mã : LFV-402S Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-402S 2,916,500đ 3,070,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 700,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, ống thải, vòi xịt, gương tắm, bộ nồi,...
Vòi và sen tắm Inax BFV-403S
5%
KM 2019
Mã : BFV-403S Vòi và sen tắm Inax BFV-403S 4,170,500đ 4,390,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 700,000đ như dây cấp nước, van vặn khóa, vòi xịt, ống thải, gương tắm, bộ nồi, ...
Sen tắm cây Inax BFV-1205S
33%
KM 2019
Mã : BFV-1205S Sen tắm cây Inax BFV-1205S 4,477,000đ 6,700,000đ
Khuyến mại
Sen tắm cây Inax BFV-1305S
15%
KM 2019
Mã : BFV-1305S Sen tắm cây Inax BFV-1305S 4,420,000đ 5,200,000đ
Khuyến mại
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-4C
30%
KM 2019
Mã : BFV-3413T-4C Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-4C 2,700,000đ 3,850,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 450,000đ như vòi máy giặt, ống thải, vòi xịt, gương tắm,...
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S
15%
KM 2019
Mã : LFV-1401S Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S 1,500,000đ 1,760,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp trị giá 95,000đ
 
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402S
15%
KM 2019
Mã : LFV-1402S Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402S 1,390,000đ 1,630,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp trị giá 95,000đ
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402SH
15%
KM 2019
Mã : LFV-1402SH Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402SH 1,790,000đ 2,100,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước, van vặn khóa,...
Sen tắm Inax BFV-1403S-4C
17%
KM 2019
Mã : BFV-1403S-4C Sen tắm Inax BFV-1403S-4C 1,830,000đ 2,210,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng: dây cấp trị giá 95,000đ, van vặn khóa trị giá 250,000đ,...
Chậu rửa lavabo Inax L-465V
5%
KM 2019
Mã : L-465V Chậu rửa lavabo Inax L-465V 1,947,500đ 2,050,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 250,000đ như dây cấp, van vặn khóa,...
Chậu rửa lavabo Inax L-293V
5%
KM 2019
Mã : L-293V Chậu rửa lavabo Inax L-293V 2,451,000đ 2,580,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá trên 300,000đ như dây cấp, van vặn khóa, vòi máy giặt, vòi gạt tự do,...
Chậu rửa lavabo Inax L-2395V
10%
KM 2019
Mã : L-2395V Chậu rửa lavabo Inax L-2395V 819,000đ 910,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây: 
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-2397V
5%
KM 2019
Mã : L-2397V Chậu rửa lavabo Inax L-2397V 2,802,500đ 2,950,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 250,000đ như dây cấp nước, van vặn khóa,...
Chậu rửa lavabo Inax L-294V
5%
KM 2019
Mã : L-294V Chậu rửa lavabo Inax L-294V 2,128,000đ 2,240,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng giá trị trên 300,000đ như dây cấp, van vặn khóa, vòi gạt tự do, vòi máy giặt,...
Chậu rửa lavabo Inax AL-2094V
5%
KM 2019
Mã : AL-2094V Chậu rửa lavabo Inax AL-2094V 1,738,500đ 1,830,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 250,000đ như dây cấp, van vặn khóa,...
Chậu rửa lavabo Inax L-445V
5%
KM 2019
Mã : L-445V Chậu rửa lavabo Inax L-445V 1,634,000đ 1,720,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu và chân chậu inax L-285V & L-288VC
5%
KM 2019
Mã : L-285V&L-288VC Chậu và chân chậu inax L-285V & L-288VC 1,234,000đ 1,300,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu và chân chậu Inax L-285V & L-288VD
5%
KM 2019
Mã : L-285V&L-288VD Chậu và chân chậu Inax L-285V & L-288VD 1,234,000đ 1,300,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa inax treo tường L-282V
10%
KM 2019
Mã : L-282V Chậu rửa inax treo tường L-282V 495,000đ 550,000đ
Khuyến mại

 
Chậu rửa inax treo tường L-280V
10%
KM 2019
Mã : L-280V Chậu rửa inax treo tường L-280V 378,000đ 420,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-300V
5%
KM 2019
Mã : L-300V Chậu rửa lavabo Inax L-300V 3,087,500đ 3,250,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 550,000đ như dây cấp nước, van vặn khóa, vòi rửa, vòi máy giặt, gương tắm, ống thải, vòi xịt,  ...
Chậu rửa lavabo Inax L-2298V
5%
KM 2019
Mã : L-2298V Chậu rửa lavabo Inax L-2298V 1,482,000đ 1,560,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-296V
5%
KM 2019
Mã : L-296V Chậu rửa lavabo Inax L-296V 2,441,500đ 2,570,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng  trị giá trên 300,000đ như dây cấp, van vặn khóa, vòi gạt tự do, vòi máy giặt,...
Chậu rửa lavabo inax L-333V
5%
KM 2019
Mã : L-333V Chậu rửa lavabo inax L-333V 1,729,000đ 1,820,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-284V
10%
KM 2019
Mã : L-284V Chậu rửa lavabo Inax L-284V 531,000đ 590,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng có thể lựa chọn 1 trong số những quà tặng kèm dưới đây:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-285V
10%
KM 2019
Mã : L-285V Chậu rửa lavabo Inax L-285V 585,000đ 650,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong số những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-288V
10%
KM 2019
Mã : L-288V Chậu rửa lavabo Inax L-288V 864,000đ 960,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng có thể chọn 1 trong số những quà tặng kèm sau đây: 
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp có giá trị 95,000đ
Chậu rửa Inax đặt âm bàn L-2216V
5%
KM 2019
Mã : L-2216V Chậu rửa Inax đặt âm bàn L-2216V 1,159,000đ 1,220,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa mặt Inax đặt bàn AL-536V
5%
KM 2019
Mã : AL-536V Chậu rửa mặt Inax đặt bàn AL-536V 3,192,000đ 3,360,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 250,000đ như dây cấp, van vặn khóa,....
Vòi xịt Inax CFV-102M
15%
KM 2019
Mã : CFV-102M Vòi xịt Inax CFV-102M 355,000đ 420,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng giá trị sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi xịt Inax CFV-102A
16%
KM 2019
Mã : CFV-102A Vòi xịt Inax CFV-102A 270,000đ 320,000đ
Khuyến mại
Bộ ống xả chậu & Ống thải chữ P A-325PS
5%
KM 2019
Mã : A-325PS Bộ ống xả chậu & Ống thải chữ P A-325PS 247,000đ 260,000đ
Khuyến mại
Quý khách được lựa chọn 1 trong số những quà tặng:
- Gói dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ