Danh mục sản phẩm
Chương trình khuyến mại thiết bị vệ sinh Inax Mùa Đông 2018
Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA
-12%
ĐÔNG 2018
Mã : C-117VA Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA 2,080,000đ 1,850,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng sẽ được tặng kèm 1 trong số những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới trên 600,000đ như dây cấp, ống thải, vòi máy giặt, gương tắm, vòi xịt,...
Bồn cầu inax 2 khối C-108VA
-10%
ĐÔNG 2018
Mã : C-108VA Bồn cầu inax 2 khối C-108VA 2,240,000đ 2,030,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng sẽ được tặng kèm 1 trong số những phần quà sau:
- Gói bảo trị bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị lên đến 575,000đ như dây cấp, vòi xịt, gương tắm, ống thải, vòi máy giặt,...
Bồn cầu 2 khối INAX C-108VAN
-10%
ĐÔNG 2018
Mã : C-108VAN Bồn cầu 2 khối INAX C-108VAN 2,420,000đ 2,210,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng sẽ được tặng kèm 1 trong số những phần quà sau:
- Gói bảo trị bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị lên đến 575,000đ như dây cấp, vòi xịt, gương tắm, ống thải, vòi máy giặt,...
Bồn cầu INAX 2 khối C-117VAN
-11%
ĐÔNG 2018
Mã : C-117VAN Bồn cầu INAX 2 khối C-117VAN 2,260,000đ 2,030,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng sẽ được tặng kèm 1 trong số những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới trên 600,000đ như dây cấp, ống thải, vòi máy giặt, gương tắm, vòi xịt,...
Bồn cầu Inax 2 khối C-306VAN
13%
ĐÔNG 2018
Mã : C-306VAN Bồn cầu Inax 2 khối C-306VAN 2,240,000đ 2,570,000đ
Khuyến mại

 
Bồn cầu Inax 2 khối C-306VA
14%
ĐÔNG 2018
Mã : C-306VA Bồn cầu Inax 2 khối C-306VA 1,990,000đ 2,320,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax 2 khối C-504VAN
20%
ĐÔNG 2018
Mã : C-504VAN Bồn cầu Inax 2 khối C-504VAN 2,330,000đ 2,930,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax 1 khối AC-939VN
10%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-939VN Bồn cầu Inax 1 khối AC-939VN 6,430,000đ 7,140,000đ
Khuyến mại
* Qúy khách hàng được tặng kèm 1 trong số những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 11 tháng trị giá 1,100,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng giá trị lên tới 1,800,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-900VRN
29%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-900VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-900VRN 5,670,000đ 7,990,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong số những quà tặng dưới đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá tới 1,800,000đ như ống thải, vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
 
Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN
10%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-918VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN 7,660,000đ 8,510,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 1,800,000đ như vòi xịt, ống thải, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN-1
20%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-918VRN-1 Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN-1 6,711,600đ 8,370,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN
10%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-909VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN 8,360,000đ 9,290,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 9 tháng trị giá 900,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng giá trị lên tới 1,800,000đ như ống thải, vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
 
Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN-1
10%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-909VRN-1 Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN-1 8,270,000đ 9,190,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong số những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá tới 1,800,000đ như ống thải, vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
 
Bồn cầu Inax 1 khối AC-1017VRN
23%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1017VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-1017VRN 8,374,200đ 10,870,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax 1 khối AC-1008VRN
23%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1008VRN Bồn cầu Inax 1 khối AC-1008VRN 8,547,600đ 11,080,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu inax 1 khối AC-1035VN 
40%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1035VN  Bồn cầu inax 1 khối AC-1035VN  7,945,800đ 13,280,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu inax 1 khối AC-1135VN
41%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1135VN Bồn cầu inax 1 khối AC-1135VN 8,058,000đ 13,550,000đ
Khuyến mại
 Bồn cầu Inax 1 khối AC-2700VN
38%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-2700VN Bồn cầu Inax 1 khối AC-2700VN 9,506,400đ 15,370,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu inax 1 khối AC-4005VN
38%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-4005VN Bồn cầu inax 1 khối AC-4005VN 10,689,600đ 17,120,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax 2 khối AC-504VAN
23%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-504VAN Bồn cầu Inax 2 khối AC-504VAN 2,540,000đ 3,280,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-939R+CW-S15VN
31%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-939+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-939R+CW-S15VN 5,786,000đ 8,340,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-900R+CW-S15VN
36%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-900R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-900R+CW-S15VN 5,885,000đ 9,201,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-909R+CW-S15VN
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-909R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-909R+CW-S15VN 7,733,000đ 10,370,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1008R+CW-S15VN
27%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1008R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1008R+CW-S15VN 8,715,600đ 12,010,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1017R+CW-S15VN
30%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1017R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1017R+CW-S15VN 8,251,200đ 11,820,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1035+CW-S15VN
32%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1035+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1035+CW-S15VN 9,514,800đ 14,070,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-2700+CW-S15VN
31%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-2700+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-2700+CW-S15VN 11,005,200đ 15,990,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-4005+CW-S15VN
32%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-4005+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-4005+CW-S15VN 12,074,400đ 17,640,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp shower toilet C-504A+CW-S15VN
28%
ĐÔNG 2018
Mã : C-504A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet C-504A+CW-S15VN 3,058,000đ 4,230,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-504A+CW-S15VN
29%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-504A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-504A+CW-S15VN 3,234,000đ 4,540,000đ
Khuyến mại

 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KA22A/BW1
35%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-900R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KA22A/BW1 16,284,600đ 25,044,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KA22A/BW1
28%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-909R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KA22A/BW1 18,111,600đ 25,040,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KA22A/BW1
28%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-918R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KA22A/BW1 17,712,000đ 24,460,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-939VN+CW-KA22A/BW1
28%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-939VN+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-939VN+CW-KA22A/BW1 17,604,000đ 24,310,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KA22A/BW1
32%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1017R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KA22A/BW1 18,792,000đ 27,730,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KA22A/BW1
32%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1008R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KA22A/BW1 18,910,800đ 27,910,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KA22A/BW1
32%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1135+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KA22A/BW1 20,001,600đ 29,570,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KA22A/BW1
32%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1035+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KA22A/BW1 19,861,200đ 29,360,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KA22A/BW1
33%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-2700+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KA22A/BW1 20,984,400đ 31,390,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KB22A/BW1
28%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-900R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KB22A/BW1 13,057,200đ 18,032,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KB22A/BW1
27%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-909R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KB22A/BW1 13,845,600đ 18,940,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KB22A/BW1
27%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-918R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KB22A/BW1 13,489,200đ 18,420,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-939VN+CW-KB22A/BW1
27%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-939VN+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-939VN+CW-KB22A/BW1 12,830,400đ 17,480,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KB22A/BW1
32%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1017R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KB22A/BW1 14,526,000đ 21,280,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KB22A/BW1
32%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1008R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KB22A/BW1 14,504,400đ 21,240,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KB22A/BW1
32%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1135+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KB22A/BW1 15,670,800đ 23,020,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KB22A/BW1
32%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1035+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KB22A/BW1 15,530,400đ 22,810,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KB22A/BW1
33%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-2700+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KB22A/BW1 16,653,600đ 24,760,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-4005+CW-KB22A/BW1
33%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-4005+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-4005+CW-KB22A/BW1 18,316,800đ 27,330,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-918R+CW-S15VN
28%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-918R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-918R+CW-S15VN 6,952,000đ 9,610,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H17VN/BW1
31%
ĐÔNG 2018
Mã : C-504A+CW-H17VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H17VN/BW1 6,919,000đ 10,100,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H17VN/BW1
32%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-504A+CW-H17VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H17VN/BW1 7,051,000đ 10,420,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H18VN/BW1
32%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-504A+CW-H18VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H18VN/BW1 7,821,000đ 11,560,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H18VN/BW1
32%
ĐÔNG 2018
Mã : C-504A+CW-H18VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H18VN/BW1 7,700,000đ 11,250,000đ
Khuyến mại
 Bồn cầu Inax 2 khối AC-700VAN
10%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-700VAN Bồn cầu Inax 2 khối AC-700VAN 3,440,000đ 3,820,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong số những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng: dây cấp, van vặn khóa,...
Bồn cầu Inax 2 khối và nắp rửa showertoilet AC-700A+CW-S15VN
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-700A+CW-S15VN Bồn cầu Inax 2 khối và nắp rửa showertoilet AC-700A+CW-S15VN 3,900,000đ 5,200,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những phần quà sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 550,000đ như dây cấp, ống thải, vòi xịt, gương tắm,...
Bồn cầu Inax 2 khối AC-710VAN
23%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-710VAN Bồn cầu Inax 2 khối AC-710VAN 2,950,000đ 3,820,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp rửa shower toilet AC-959A+CW-S15VN
23%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-959A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp rửa shower toilet AC-959A+CW-S15VN 5,214,000đ 6,770,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-900R+CW-H18VN
38%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-900R+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-900R+CW-H18VN 9,438,000đ 15,340,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-909R+CW-H18AVN
40%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-909R+CW-H18AVN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-909R+CW-H18AVN 9,394,000đ 15,730,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-1008R+CW-H18VN
36%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1008R+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-1008R+CW-H18VN 10,758,000đ 16,760,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-H18AVN
36%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1017R+CW-H18AVN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-H18AVN 10,769,000đ 16,770,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu nắp shower toilet AC-710A+CW-S15VN/BW1
32%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-710A+CW-S15VN/BW1 Bồn cầu nắp shower toilet AC-710A+CW-S15VN/BW1 3,390,000đ 5,010,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1135+CW-S15VN
32%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-1135+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1135+CW-S15VN 9,817,200đ 14,370,000đ
Khuyến mại

 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H17VN
32%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-700A+CW-H17VN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H17VN 7,425,000đ 10,850,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H18VN
32%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-700A+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H18VN 8,217,000đ 12,000,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KA22AVN
26%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-959A+CW-KA22AVN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KA22AVN 15,897,600đ 21,450,000đ
Khuyến mại
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KB22AVN
25%
ĐÔNG 2018
Mã : AC-959A+CW-KB22AVN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KB22AVN 12,096,000đ 16,140,000đ
Khuyến mại
Sen tắm buồng vách kính BFV-70S
30%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-70S Sen tắm buồng vách kính BFV-70S 7,810,000đ 11,100,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa bát inax SFV-21
22%
ĐÔNG 2018
Mã : SFV-21 Vòi rửa bát inax SFV-21 888,000đ 1,140,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa bát Inax SFV-112S
23%
ĐÔNG 2018
Mã : SFV-112S Vòi rửa bát Inax SFV-112S 2,128,000đ 2,770,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa bát inax SFV-212S
23%
ĐÔNG 2018
Mã : SFV-212S Vòi rửa bát inax SFV-212S 2,128,000đ 2,770,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S-4C
32%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-1203S-4C Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S-4C 1,520,000đ 2,220,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S
30%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-1203S Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S 1,370,000đ 1,950,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1
29%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-1201S-1 Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1 1,270,000đ 1,800,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103S
28%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-1103S Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103S 1,210,000đ 1,690,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-1103S-4C
31%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-1103S-4C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-1103S-4C 1,280,000đ 1,850,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1
28%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-1101S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1 1,120,000đ 1,550,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1
26%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-1102S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1 990,000đ 1,340,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1202S-1
28%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-1202S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1202S-1 1,160,000đ 1,620,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-11A
9%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-11A Vòi chậu lavabo Inax LFV-11A 642,600đ 710,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa bát inax SFV-1013SX
28%
ĐÔNG 2018
Mã : SFV-1013SX Vòi rửa bát inax SFV-1013SX 2,750,000đ 3,820,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa bát Inax SFV-30S
23%
ĐÔNG 2018
Mã : SFV-30S Vòi rửa bát Inax SFV-30S 1,104,000đ 1,430,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa bát Inax SFV-29S
18%
ĐÔNG 2018
Mã : SFV-29S Vòi rửa bát Inax SFV-29S 1,080,000đ 1,310,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo inax LFV-13B
10%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-13B Vòi chậu lavabo inax LFV-13B 768,600đ 850,000đ
Khuyến mại
Sen tắm cây Inax BFV-515S
35%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-515S Sen tắm cây Inax BFV-515S 9,724,000đ 14,850,000đ
Khuyến mại
Sen tắm cây Inax BFV-915S
35%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-915S Sen tắm cây Inax BFV-915S 7,194,000đ 10,990,000đ
Khuyến mại
Sen tắm cây Inax BFV-2015S
29%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-2015S Sen tắm cây Inax BFV-2015S 5,434,000đ 7,650,000đ
Khuyến mại
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-6013T
56%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-6013T Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-6013T 3,634,000đ 8,250,000đ
Khuyến mại
Vòi sen bồn tắm Inax BFV-5013S
30%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-5013S Vòi sen bồn tắm Inax BFV-5013S 7,403,000đ 10,560,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-503S
30%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-503S Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-503S 4,565,000đ 6,510,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-5012SH
27%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-5012SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-5012SH 3,841,000đ 5,240,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-502SH
32%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-502SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-502SH 3,599,500đ 5,290,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-6012S
34%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-6012S Vòi chậu lavabo Inax LFV-6012S 2,541,500đ 3,850,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-6012SH
28%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-6012SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-6012SH 3,128,000đ 4,350,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-112SH
29%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-112SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-112SH 2,587,500đ 3,630,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012SH
23%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-2012SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012SH 2,110,000đ 2,750,000đ
Khuyến mại

 
Vòi chậu lavabo Inax LFV-5010S
32%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-5010S Vòi chậu lavabo Inax LFV-5010S 5,324,500đ 7,780,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-5012S
31%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-5012S Vòi chậu lavabo Inax LFV-5012S 2,714,000đ 3,960,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-502S
32%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-502S Vòi chậu lavabo Inax LFV-502S 2,495,500đ 3,660,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-111S
24%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-111S Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-111S 2,231,000đ 2,920,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-112S
25%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-112S Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-112S 2,047,000đ 2,740,000đ
Khuyến mại
Sen tắm Inax BFV-113S
30%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-113S Sen tắm Inax BFV-113S 2,849,000đ 4,060,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-221S
27%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-221S Vòi chậu lavabo Inax LFV-221S 1,736,500đ 2,370,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-222S
27%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-222S Vòi chậu lavabo Inax LFV-222S 1,598,500đ 2,190,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012S
30%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-2012S Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012S 1,280,000đ 1,820,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu lavabo Inax LFV-2002S
21%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-2002S Vòi chậu lavabo Inax LFV-2002S 1,495,000đ 1,890,000đ
Khuyến mại
Sen tắm Inax BFV-223S
25%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-223S Sen tắm Inax BFV-223S 2,311,500đ 3,070,000đ
Khuyến mại
Sen tắm Inax BFV-2003S
24%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-2003S Sen tắm Inax BFV-2003S 2,101,000đ 2,750,000đ
Khuyến mại
Sen tắm Inax BFV-2013S
29%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-2013S Sen tắm Inax BFV-2013S 1,770,000đ 2,480,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa bát Inax SFV-2011S
29%
ĐÔNG 2018
Mã : SFV-2011S Vòi rửa bát Inax SFV-2011S 1,534,400đ 2,150,000đ
Khuyến mại
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-7145T-3C
48%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-7145T-3C Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-7145T-3C 4,266,500đ 8,250,000đ
Khuyến mại
Sen tắm nước lạnh Inax BFV-17-4C
14%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-17-4C Sen tắm nước lạnh Inax BFV-17-4C 844,200đ 980,000đ
Khuyến mại
Vòi chậu nước lạnh Inax LFV-17
9%
ĐÔNG 2018
Mã : LFV-17 Vòi chậu nước lạnh Inax LFV-17 491,400đ 540,000đ
Khuyến mại
Vòi rửa bát Inax lạnh SFV-17
13%
ĐÔNG 2018
Mã : SFV-17 Vòi rửa bát Inax lạnh SFV-17 624,000đ 720,000đ
Khuyến mại
Sen tắm cây Inax BFV-1205S-3C
30%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-1205S-3C Sen tắm cây Inax BFV-1205S-3C 4,484,000đ 6,380,000đ
Khuyến mại
Sen tắm cây Inax BFV-1305S-4C
27%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-1305S-4C Sen tắm cây Inax BFV-1305S-4C 3,599,000đ 4,950,000đ
Khuyến mại
Sen tắm cây Inax BFV-6015S-3C
37%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-6015S-3C Sen tắm cây Inax BFV-6015S-3C 7,689,000đ 12,210,000đ
Khuyến mại
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-4C
41%
ĐÔNG 2018
Mã : BFV-3413T-4C Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-4C 2,070,000đ 3,500,000đ
Khuyến mại
Chậu rửa lavabo Inax L-2395V
0%
ĐÔNG 2018
Mã : L-2395V Chậu rửa lavabo Inax L-2395V 790,000đ 790,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây: 
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa inax treo tường L-282V
20%
ĐÔNG 2018
Mã : L-282V Chậu rửa inax treo tường L-282V 360,000đ 450,000đ
Khuyến mại
Chậu rửa lavabo Inax L-284V
0%
ĐÔNG 2018
Mã : L-284V Chậu rửa lavabo Inax L-284V 560,000đ 560,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng có thể lựa chọn 1 trong số những quà tặng kèm dưới đây:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-285V
0%
ĐÔNG 2018
Mã : L-285V Chậu rửa lavabo Inax L-285V 620,000đ 620,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong số những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-288V
0%
ĐÔNG 2018
Mã : L-288V Chậu rửa lavabo Inax L-288V 910,000đ 910,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng có thể chọn 1 trong số những quà tặng kèm sau đây: 
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 250,000đ như dây cấp, van vặn khóa,...
Chậu rửa lavabo Inax L-297V
0%
ĐÔNG 2018
Mã : L-297V Chậu rửa lavabo Inax L-297V 1,040,000đ 1,040,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong số những quà tặng sau đây: 
- Gói bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-298V
0%
ĐÔNG 2018
Mã : L-298V Chậu rửa lavabo Inax L-298V 1,560,000đ 1,560,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong số những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 450,000đ như dây cấp, gương tắm, vòi xịt, ống thải,...
Vòi xịt Inax CFV-102M
28%
ĐÔNG 2018
Mã : CFV-102M Vòi xịt Inax CFV-102M 290,000đ 400,000đ
Khuyến mại
Vòi xịt Inax CFV-102A
23%
ĐÔNG 2018
Mã : CFV-102A Vòi xịt Inax CFV-102A 230,000đ 300,000đ
Khuyến mại