Danh mục sản phẩm
Chương trình khuyến mại thiết bị vệ sinh Inax Kỷ Hợi 2019
Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA
5%
KM 2019
Mã : C-117VA Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA 1,757,500đ 1,850,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước, van vặn khóa,...
Bồn cầu Inax 2 khối C-306VAN
5%
KM 2019
Mã : C-306VAN Bồn cầu Inax 2 khối C-306VAN 2,454,000đ 2,580,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Dây cấp nước, van vặn khóa,...
 
Bồn cầu Inax 2 khối C-306VA
5%
KM 2019
Mã : C-306VA Bồn cầu Inax 2 khối C-306VA 2,204,000đ 2,320,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước, van vặn khóa,...
Bồn cầu Inax 2 khối C-504VAN
5%
KM 2019
Mã : C-504VAN Bồn cầu Inax 2 khối C-504VAN 2,783,500đ 2,930,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng giá trị sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị 550,000đ như dây cấp, ống thải, gương tắm, vòi xịt,...
Bồn cầu Inax 2 khối AC-504VAN
5%
KM 2019
Mã : AC-504VAN Bồn cầu Inax 2 khối AC-504VAN 3,116,000đ 3,280,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Sản phẩm giá trị 700,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-939R+CW-S15VN
23%
KM 2019
Mã : AC-939+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-939R+CW-S15VN 6,420,000đ 8,340,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 700,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-900R+CW-S15VN
30%
KM 2019
Mã : AC-900R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-900R+CW-S15VN 6,440,000đ 9,201,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 625,000đ như dây cấp, vòi xịt, ống thải, gương tắm,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-909R+CW-S15VN
21%
KM 2019
Mã : AC-909R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-909R+CW-S15VN 8,190,000đ 10,370,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 560,000đ như dây cấp, gương tắm, vòi xịt, ống thải,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1008R+CW-S15VN
22%
KM 2019
Mã : AC-1008R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1008R+CW-S15VN 9,370,000đ 12,010,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1017R+CW-S15VN
25%
KM 2019
Mã : AC-1017R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1017R+CW-S15VN 8,870,000đ 11,820,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 700,000đ như vòi xịt, gương tắm, bộ nồi,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1035+CW-S15VN
25%
KM 2019
Mã : AC-1035+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1035+CW-S15VN 10,550,000đ 14,070,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-2700+CW-S15VN
25%
KM 2019
Mã : AC-2700+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-2700+CW-S15VN 11,990,000đ 15,990,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 11 tháng trị giá 1,100,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-4005+CW-S15VN
25%
KM 2019
Mã : AC-4005+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-4005+CW-S15VN 13,230,000đ 17,640,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trị bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như ống thải, vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,....
Bồn cầu Inax nắp shower toilet C-504A+CW-S15VN
25%
KM 2019
Mã : C-504A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet C-504A+CW-S15VN 3,170,000đ 4,230,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-504A+CW-S15VN
25%
KM 2019
Mã : AC-504A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-504A+CW-S15VN 3,410,000đ 4,540,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ 
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KA22A/BW1
30%
KM 2019
Mã : AC-900R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KA22A/BW1 17,530,000đ 25,044,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KA22A/BW1
20%
KM 2019
Mã : AC-909R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KA22A/BW1 20,030,000đ 25,040,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KA22A/BW1
20%
KM 2019
Mã : AC-918R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KA22A/BW1 19,570,000đ 24,460,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 2,200,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản, ...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-939VN+CW-KA22A/BW1
20%
KM 2019
Mã : AC-939VN+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-939VN+CW-KA22A/BW1 19,450,000đ 24,310,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng giá trị lên tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KA22A/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-1017R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KA22A/BW1 20,800,000đ 27,730,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 2,2 tr đồng như bộ nồi, máy ép hoa quả, gương tắm, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KA22A/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-1008R+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KA22A/BW1 20,930,000đ 27,910,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng trị giá tới 2,2 tr đồng như máy ép hoa quả, gương tắm, bộ nồi, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KA22A/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-1135+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KA22A/BW1 22,180,000đ 29,570,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,400,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 2,2 tr đồng như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,... 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KA22A/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-1035+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KA22A/BW1 22,020,000đ 29,360,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,4 tr đồng
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KA22A/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-2700+CW-KA22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KA22A/BW1 23,540,000đ 31,390,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,4 tr đồng
- Gói lắp đặt 4 phòng tắm trị giá 3,000,000đ
- Quà tặng giá trị tới 3,1 tr đồng như máy ép hoa quả, bộ nồi, bình nóng lạnh Ariston, Ferroli,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KB22A/BW1
20%
KM 2019
Mã : AC-900R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-900R+CW-KB22A/BW1 14,430,000đ 18,032,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,8 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KB22A/BW1
20%
KM 2019
Mã : AC-909R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-909R+CW-KB22A/BW1 15,150,000đ 18,940,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KB22A/BW1
20%
KM 2019
Mã : AC-918R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-918R+CW-KB22A/BW1 14,740,000đ 18,420,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,8 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-939VN+CW-KB22A/BW1
20%
KM 2019
Mã : AC-939VN+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-939VN+CW-KB22A/BW1 13,980,000đ 17,480,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KB22A/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-1017R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-KB22A/BW1 15,960,000đ 21,280,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KB22A/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-1008R+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1008R+CW-KB22A/BW1 15,930,000đ 21,240,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng giá trị  tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KB22A/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-1135+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1135+CW-KB22A/BW1 17,270,000đ 23,020,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 1,800,000đ như vòi xịt, ống thải, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KB22A/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-1035+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1035+CW-KB22A/BW1 17,110,000đ 22,810,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng giá trị tới 1,8 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KB22A/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-2700+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-2700+CW-KB22A/BW1 18,570,000đ 24,760,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 2,2 tr đồng như bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-4005+CW-KB22A/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-4005+CW-KB22A/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-4005+CW-KB22A/BW1 20,500,000đ 27,330,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,400,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 2,2 tr đồng như bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,....
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-918R+CW-S15VN
23%
KM 2019
Mã : AC-918R+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-918R+CW-S15VN 7,400,000đ 9,610,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá tới 575,000đ như dây cấp, vòi xịt, ống thải, gương tắm...
Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H17VN/BW1
25%
KM 2019
Mã : C-504A+CW-H17VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H17VN/BW1 7,580,000đ 10,100,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H17VN/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-504A+CW-H17VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H17VN/BW1 7,820,000đ 10,420,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H18VN/BW1
25%
KM 2019
Mã : AC-504A+CW-H18VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-504A+CW-H18VN/BW1 8,670,000đ 11,560,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 9 tháng trị giá 900,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như bộ nồi, máy ép hoa quả, gương tắm,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H18VN/BW1
25%
KM 2019
Mã : C-504A+CW-H18VN/BW1 Bồn cầu Inax nắp điện tử C-504A+CW-H18VN/BW1 8,440,000đ 11,250,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị 1,800,000đ như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp rửa shower toilet AC-959A+CW-S15VN
15%
KM 2019
Mã : AC-959A+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp rửa shower toilet AC-959A+CW-S15VN 5,750,000đ 6,770,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 6 tháng trị giá 600,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 625,000đ như ống thải, gương tắm, vòi xịt,...
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-900R+CW-H18VN
25%
KM 2019
Mã : AC-900R+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-900R+CW-H18VN 11,510,000đ 15,340,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 12 tháng trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2.250.000đ
- Quà tặng trị giá tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi Inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-909R+CW-H18AVN
25%
KM 2019
Mã : AC-909R+CW-H18AVN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-909R+CW-H18AVN 11,800,000đ 15,730,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 năm trị giá 2,400,000đ
- Gói lắp đặt 3 phòng tắm trị giá 2,250,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 3 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, bình nóng lạnh Ferroli,...
Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-1008R+CW-H18VN
25%
KM 2019
Mã : AC-1008R+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp Shower Toilet AC-1008R+CW-H18VN 12,570,000đ 16,760,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng có giá trị 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-H18AVN
25%
KM 2019
Mã : AC-1017R+CW-H18AVN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-1017R+CW-H18AVN 12,580,000đ 16,770,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,2 tr đồng
- Gói lắp đặt 2 phòng tắm trị giá 1,600,000đ
- Quà tặng giá trị lên tới 2,2 tr đồng như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả, nồi inox Nhật Bản,...
Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1135+CW-S15VN
25%
KM 2019
Mã : AC-1135+CW-S15VN Bồn cầu Inax nắp shower toilet AC-1135+CW-S15VN 10,780,000đ 14,370,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 11 tháng trị giá 1,100,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như ống thải, vòi xịt, gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H17VN
25%
KM 2019
Mã : AC-700A+CW-H17VN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H17VN 8,140,000đ 10,850,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H18VN
25%
KM 2019
Mã : AC-700A+CW-H18VN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-700A+CW-H18VN 9,000,000đ 12,000,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 8 tháng trị giá 800,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
 
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KA22AVN
20%
KM 2019
Mã : AC-959A+CW-KA22AVN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KA22AVN 17,160,000đ 21,450,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng trị giá tới 1,800,000đ như gương tắm, máy ép hoa quả, bộ nồi,...
Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KB22AVN
20%
KM 2019
Mã : AC-959A+CW-KB22AVN Bồn cầu Inax nắp điện tử AC-959A+CW-KB22AVN 12,910,000đ 16,140,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 9 tháng trị giá 900,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như bộ nồi, gương tắm, máy ép hoa quả,...
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S-4C
15%
KM 2019
Mã : BFV-1203S-4C Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S-4C 1,887,000đ 2,220,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị 450,000đ như dây cấp, vòi xịt, gương tắm, vòi máy giặt, ống thải,...
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S
15%
KM 2019
Mã : BFV-1203S Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S 1,658,000đ 1,950,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá tới 315,000đ như dây cấp nước, van vặn khóa, vòi máy giặt, vòi rửa,...
Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1
15%
KM 2019
Mã : LFV-1201S-1 Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1 1,530,000đ 1,800,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng trị giá 315,000đ như dây cấp nước, vòi máy giặt,...
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103S
12%
KM 2019
Mã : BFV-1103S Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103S 1,487,000đ 1,690,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng dưới đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng như dây cấp, van vặn khóa, vòi gạt tự do, vòi máy giặt,...
Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-1103S-4C
12%
KM 2019
Mã : BFV-1103S-4C Vòi rửa và sen tắm Inax BFV-1103S-4C 1,628,000đ 1,850,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong còng 3 tháng trị giá 300,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng giá trị trên 430,000đ như dây cấp, van vặn khóa, vòi gạt tự do, vòi máy giặt, ống thải,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1
12%
KM 2019
Mã : LFV-1101S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1 1,364,000đ 1,550,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Dây cấp nước, van vặn khóa,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1
12%
KM 2019
Mã : LFV-1102S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1 1,179,000đ 1,340,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1202S-1
15%
KM 2019
Mã : LFV-1202S-1 Vòi chậu lavabo Inax LFV-1202S-1 1,377,000đ 1,620,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Dây cấp nước, van vặn khóa,...
Sen tắm cây Inax BFV-2015S
15%
KM 2019
Mã : BFV-2015S Sen tắm cây Inax BFV-2015S 6,503,000đ 7,650,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 12 năm trị giá 1,200,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-6013T
50%
KM 2019
Mã : BFV-6013T Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-6013T 4,125,000đ 8,250,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 5 tháng trị giá 500,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị trên 550,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, ống thải, vòi xịt, gương tắm,...
Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012SH
10%
KM 2019
Mã : LFV-2012SH Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012SH 2,475,000đ 2,750,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng  trị giá 450,000đ như dây cấp, vòi máy giặt, vòi xịt, ống thải, gương tắm,...
 
Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012S
25%
KM 2019
Mã : LFV-2012S Vòi chậu lavabo Inax LFV-2012S 1,365,000đ 1,820,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Sen tắm Inax BFV-2013S
25%
KM 2019
Mã : BFV-2013S Sen tắm Inax BFV-2013S 1,860,000đ 2,480,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-7145T-3C
40%
KM 2019
Mã : BFV-7145T-3C Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-7145T-3C 4,950,000đ 8,250,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 7 tháng trị giá 700,000đ
- Gói lắp đặt 1 phòng tắm trị giá 800,000đ
- Quà tặng có giá trị lên tới 1,800,000đ như gương tắm, bộ nồi, máy ép hoa quả,...
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-4C
30%
KM 2019
Mã : BFV-3413T-4C Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-4C 2,450,000đ 3,500,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 4 tháng trị giá 450,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng có giá trị tới 450,000đ như vòi máy giặt, ống thải, vòi xịt, gương tắm,...
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S
15%
KM 2019
Mã : LFV-1401S Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1401S 1,428,000đ 1,680,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp trị giá 95,000đ
 
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402S
15%
KM 2019
Mã : LFV-1402S Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402S 1,318,000đ 1,550,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp trị giá 95,000đ
Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402SH
15%
KM 2019
Mã : LFV-1402SH Vòi chậu rửa mặt Inax LFV-1402SH 1,700,000đ 2,000,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước, van vặn khóa,...
Sen tắm Inax BFV-1403S-4C
15%
KM 2019
Mã : BFV-1403S-4C Sen tắm Inax BFV-1403S-4C 1,743,000đ 2,050,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 2 tháng trị giá 250,000đ
- Gói lắp đặt 1 sản phẩm trị giá 300,000đ
- Quà tặng: dây cấp trị giá 95,000đ, van vặn khóa trị giá 250,000đ,...
Chậu và chân chậu inax L-285V & L-288VC
5%
KM 2019
Mã : L-285V&L-288VC Chậu và chân chậu inax L-285V & L-288VC 1,178,000đ 1,240,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu và chân chậu Inax L-285V & L-288VD
5%
KM 2019
Mã : L-285V&L-288VD Chậu và chân chậu Inax L-285V & L-288VD 1,178,000đ 1,240,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì bảo dưỡng sản phẩm trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Quà tặng: dây cấp nước trị giá 95,000đ
Chậu rửa lavabo Inax L-285V
0%
KM 2019
Mã : L-285V Chậu rửa lavabo Inax L-285V 620,000đ 620,000đ
Khuyến mại
* Quý khách hàng được tặng kèm 1 trong số những quà tặng sau đây:
- Gói bảo trì, bảo dưỡng trong vòng 1 tháng trị giá 150,000đ
- Dây cấp nước trị giá 95,000đ