Danh mục sản phẩm
Trang chủ / Combo thiết bị vệ sinh Inax khuyến mại /

Combo thiết bị vệ sinh Inax khuyến mại

Combo thiết bị vệ sinh Inax khuyến mại
Combo vòi rửa mặt Inax LFV-1111S + Sen tắm Inax BFV-1113S-4C
Combo vòi rửa mặt Inax LFV-1111S + Sen tắm Inax BFV-1113S-4CGiá : 3,660,000 đGiá KM : 2,754,250
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo vòi rửa mặt Inax LFV-1111S + Sen tắm Inax BFV-1113S-7C
Combo vòi rửa mặt Inax LFV-1111S + Sen tắm Inax BFV-1113S-7CGiá : 3,910,000 đGiá KM : 2,898,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo vòi rửa mặt Inax LFV-1111S + Sen tắm Inax BFV-1113S-8C
Combo vòi rửa mặt Inax LFV-1111S + Sen tắm Inax BFV-1113S-8CGiá : 4,010,000 đGiá KM : 2,838,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo vòi rửa mặt Inax LFV-1112S + Sen tắm Inax BFV-1113S-4C
Combo vòi rửa mặt Inax LFV-1112S + Sen tắm Inax BFV-1113S-4CGiá : 3,430,000 đGiá KM : 2,553,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo vòi rửa mặt Inax LFV-1112S + Sen tắm Inax BFV-1113S-7C
Combo vòi rửa mặt Inax LFV-1112S + Sen tắm Inax BFV-1113S-7CGiá : 3,680,000 đGiá KM : 2,570,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo vòi rửa mặt Inax LFV-1112S + Sen tắm Inax BFV-1113S-8C
Combo vòi rửa mặt Inax LFV-1112S + Sen tắm Inax BFV-1113S-8CGiá : 3,780,000 đGiá KM : 2,765,750
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo AC-700VAN + L-2398VEC/FC
Combo AC-700VAN + L-2398VEC/FCGiá : 5,100,000 đGiá KM : 4,246,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo AC-700VAN + L-298VEC/FC
Combo AC-700VAN + L-298VEC/FCGiá : 5,770,000 đGiá KM : 4,840,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo AC-700VAN + L-297VEC/FC
Combo AC-700VAN + L-297VEC/FCGiá : 5,250,000 đGiá KM : 4,466,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN/BW1 + L-2395VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN/BW1 + L-2395VEC/FCGiá : 5,010,000 đGiá KM : 4,207,500
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN/BW1 + L-288VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN/BW1 + L-288VEC/FCGiá : 5,060,000 đGiá KM : 4,257,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-808VN/BW1 + L-288VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-808VN/BW1 + L-288VEC/FCGiá : 5,550,000 đGiá KM : 4,468,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-808VN/BW1 + L-2395VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-808VN/BW1 + L-2395VEC/FCGiá : 5,500,000 đGiá KM : 4,398,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-808VN/BW1 + AL-2395VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-808VN/BW1 + AL-2395VEC/FC Giá : 5,740,000 đGiá KM : 4,599,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-808VN+AL-2398VEC/FC/BW1
Combo bồn cầu Inax AC-808VN+AL-2398VEC/FC/BW1Giá : 5,790,000 đGiá KM : 4,570,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-808VN+L-2398VEC/FC/BW1
Combo bồn cầu Inax AC-808VN+L-2398VEC/FC/BW1Giá : 5,590,000 đGiá KM : 4,420,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-838VN/BW1 + L-288VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-838VN/BW1 + L-288VEC/FCGiá : 5,270,000 đGiá KM : 4,244,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-838VN/BW1 + L-2395VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-838VN/BW1 + L-2395VEC/FCGiá : 5,220,000 đGiá KM : 4,174,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-838VN+AL-2395VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-838VN+AL-2395VEC/FCGiá : 5,460,000 đGiá KM : 4,375,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-838VN+AL-2398VEC/FC/BW1
Combo bồn cầu Inax AC-838VN+AL-2398VEC/FC/BW1Giá : 5,510,000 đGiá KM : 4,346,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-838VN+L-2398VEC/FC/BW1
Combo bồn cầu Inax AC-838VN+L-2398VEC/FC/BW1Giá : 5,310,000 đGiá KM : 4,196,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN+AL-2395VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN+AL-2395VEC/FCGiá : 5,250,000 đGiá KM : 4,410,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN+AL-2398VEC/FC/BW1
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN+AL-2398VEC/FC/BW1Giá : 5,300,000 đGiá KM : 4,381,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Phòng combo 1 - Phòng thấp cấp
Phòng combo 1 - Phòng thấp cấpGiá : 5,193,050 đGiá KM : 4,655,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
 Phòng combo 2 - Phòng trung cấp 1
Phòng combo 2 - Phòng trung cấp 1Giá : 9,131,650 đGiá KM : 8,425,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Phòng combo 3 - Phòng trung cấp 2
Phòng combo 3 - Phòng trung cấp 2Giá : 13,431,800 đGiá KM : 12,470,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Phòng combo 4 - Phòng trung cao cấp
Phòng combo 4 - Phòng trung cao cấpGiá : 19,173,750 đGiá KM : 17,965,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Phòng combo 5 - Phòng cao cấp
Phòng combo 5 - Phòng cao cấpGiá : 28,048,400 đGiá KM : 26,400,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo vòi chậu + sen tắm Inax LFV-2012S+BFV-2013S
Combo vòi chậu + sen tắm Inax LFV-2012S+BFV-2013SGiá : 4,650,000 đGiá KM : 2,898,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo Vòi chậu + Sen tắm LFV-1112S+BFV-1115S
Combo Vòi chậu + Sen tắm LFV-1112S+BFV-1115SGiá : 6,930,000 đGiá KM : 4,858,750
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo Vòi chậu+ Sen tắm LFV-1111S+BFV-1115S
Combo Vòi chậu+ Sen tắm LFV-1111S+BFV-1115SGiá : 7,160,000 đGiá KM : 4,840,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn