Danh mục sản phẩm
Trang chủ / Combo thiết bị vệ sinh Inax khuyến mại /

Combo thiết bị vệ sinh Inax khuyến mại

Combo thiết bị vệ sinh Inax khuyến mại
Combo AC-700VAN + L-2398VEC/FC
Combo AC-700VAN + L-2398VEC/FCGiá : 5,100,000 đGiá KM : 4,246,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo AC-700VAN + L-298VEC/FC
Combo AC-700VAN + L-298VEC/FCGiá : 5,770,000 đGiá KM : 4,840,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo AC-700VAN + L-297VEC/FC
Combo AC-700VAN + L-297VEC/FCGiá : 5,250,000 đGiá KM : 4,466,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN/BW1 + L-2395VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN/BW1 + L-2395VEC/FCGiá : 5,010,000 đGiá KM : 4,207,500
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN/BW1 + L-288VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN/BW1 + L-288VEC/FCGiá : 5,060,000 đGiá KM : 4,257,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-808VN/BW1 + L-288VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-808VN/BW1 + L-288VEC/FCGiá : 5,550,000 đGiá KM : 4,468,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-808VN/BW1 + L-2395VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-808VN/BW1 + L-2395VEC/FCGiá : 5,500,000 đGiá KM : 4,398,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-808VN/BW1 + AL-2395VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-808VN/BW1 + AL-2395VEC/FC Giá : 5,740,000 đGiá KM : 4,599,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-808VN+AL-2398VEC/FC/BW1
Combo bồn cầu Inax AC-808VN+AL-2398VEC/FC/BW1Giá : 5,790,000 đGiá KM : 4,570,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-808VN+L-2398VEC/FC/BW1
Combo bồn cầu Inax AC-808VN+L-2398VEC/FC/BW1Giá : 5,590,000 đGiá KM : 4,420,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-838VN/BW1 + L-288VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-838VN/BW1 + L-288VEC/FCGiá : 5,270,000 đGiá KM : 4,244,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-838VN/BW1 + L-2395VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-838VN/BW1 + L-2395VEC/FCGiá : 5,220,000 đGiá KM : 4,174,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-838VN+AL-2395VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-838VN+AL-2395VEC/FCGiá : 5,460,000 đGiá KM : 4,375,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-838VN+AL-2398VEC/FC/BW1
Combo bồn cầu Inax AC-838VN+AL-2398VEC/FC/BW1Giá : 5,510,000 đGiá KM : 4,346,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-838VN+L-2398VEC/FC/BW1
Combo bồn cầu Inax AC-838VN+L-2398VEC/FC/BW1Giá : 5,310,000 đGiá KM : 4,196,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN+AL-2395VEC/FC
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN+AL-2395VEC/FCGiá : 5,250,000 đGiá KM : 4,410,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN+AL-2398VEC/FC/BW1
Combo bồn cầu Inax AC-700VAN+AL-2398VEC/FC/BW1Giá : 5,300,000 đGiá KM : 4,381,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Phòng combo 1 - Phòng thấp cấp
Phòng combo 1 - Phòng thấp cấpGiá : 5,260,100 đGiá KM : 4,595,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
 Phòng combo 2 - Phòng trung cấp 1
Phòng combo 2 - Phòng trung cấp 1Giá : 9,181,800 đGiá KM : 8,255,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Phòng combo 3 - Phòng trung cấp 2
Phòng combo 3 - Phòng trung cấp 2Giá : 12,425,400 đGiá KM : 11,055,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Phòng combo 4 - Phòng trung cao cấp
Phòng combo 4 - Phòng trung cao cấpGiá : 21,285,320 đGiá KM : 19,250,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn
Phòng combo 5 - Phòng cao cấp
Phòng combo 5 - Phòng cao cấpGiá : 31,680,530 đGiá KM : 28,480,000
Khách hàng được hỗ trợ thêm khi gọi điện
Lấy giá tốt hơn