Bồn cầu 2 khối nắp rửa Inax AC-504A+CW-S32VN-1

Bồn cầu 2 khối+ nắp rửa Inax AC-504A+CW-S32VN-1

Mã sản phẩm AC-504A+CW-S32VN-1/BW1
Giá bán 4.390.000 
Giá niêm yết 5.920.000 
Bồn cầu 2 khối nắp rửa Inax AC-504A+CW-S32VN-1
Bồn cầu 2 khối nắp rửa Inax AC-504A+CW-S32VN-1

Bồn cầu 2 khối+ nắp rửa Inax AC-504A+CW-S32VN-1

Mã sản phẩm AC-504A+CW-S32VN-1/BW1
Giá bán 4.390.000 
Giá niêm yết 5.920.000 
08 8838 8838