Bồn Cầu Inax 1 Khối AC-1052 + CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Bồn Cầu Inax 1 Khối AC-1052+CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Mã sản phẩm AC-1052+CW-S32VN/BW1
Giá bán 16.363.000 
Giá niêm yết 20.050.000 
Bồn Cầu Inax 1 Khối AC-1052 + CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Bồn Cầu Inax 1 Khối AC-1052+CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Mã sản phẩm AC-1052+CW-S32VN/BW1
Giá bán 16.363.000 
Giá niêm yết 20.050.000 
08 8838 8838