Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1032 + CW-H18VN

Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1032+CW-H18VN

Mã sản phẩm AC-1032+CW-H18VN/BW1
Giá bán 18.377.000 
Giá niêm yết 22.290.000 
Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1032 + CW-H18VN

Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1032+CW-H18VN

Mã sản phẩm AC-1032+CW-H18VN/BW1
Giá bán 18.377.000 
Giá niêm yết 22.290.000 
08 8838 8838