Bồn Cầu Inax Treo Tường Nắp Rửa Cơ AC-952 + CW-S32VN

Bồn Cầu Inax Treo Tường AC-952+CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Mã sản phẩm AC-952+CW-S32VN/BW1
Giá bán 13.390.000 
Giá niêm yết 16.610.000 
Bồn Cầu Inax Treo Tường Nắp Rửa Cơ AC-952 + CW-S32VN
Bồn Cầu Inax Treo Tường Nắp Rửa Cơ AC-952 + CW-S32VN

Bồn Cầu Inax Treo Tường AC-952+CW-S32VN Nắp Rửa Cơ

Mã sản phẩm AC-952+CW-S32VN/BW1
Giá bán 13.390.000 
Giá niêm yết 16.610.000 
08 8838 8838