Chậu rửa inax đặt bàn AL-2398VEC/BW1

Mã sản phẩm AL-2398VEC/BW1
Giá bán 1.507.000 
Giá niêm yết 1.620.000 
Chậu rửa inax đặt bàn AL-2398V(EC/FC)
Chậu rửa inax đặt bàn AL-2398VEC/BW1
Mã sản phẩm AL-2398VEC/BW1
Giá bán 1.507.000 
Giá niêm yết 1.620.000 
08 8838 8838