Chậu rửa mặt Inax đặt bàn AL-536VEC

Chậu rửa mặt Inax đặt bàn AL-536VEC là model mới nhất của Inax được sử dụng công nghệ trắng sáng đột phá Aqua Ceramic giúp phần sứ của sản phẩm trắng sạch đến 100 năm

Mã sản phẩm AL-536VEC/BW1
Giá bán 2.524.000 
Giá niêm yết 4.250.000 
Chậu rửa mặt Inax đặt bàn AL-536VEC
Chậu rửa mặt Inax đặt bàn AL-536VEC

Chậu rửa mặt Inax đặt bàn AL-536VEC là model mới nhất của Inax được sử dụng công nghệ trắng sáng đột phá Aqua Ceramic giúp phần sứ của sản phẩm trắng sạch đến 100 năm

Mã sản phẩm AL-536VEC/BW1
Giá bán 2.524.000 
Giá niêm yết 4.250.000 
08 8838 8838