sen tắm nhiệt độ inax BFV-3413T-8C

sen tắm nhiệt độ inax BFV-3413T-8C hiện đại

Mã sản phẩm BFV-3413T-8C
Giá bán 2.833.000 
Giá niêm yết 4.750.000 
sen tắm nhiệt độ inax BFV-3413T-8C

sen tắm nhiệt độ inax BFV-3413T-8C hiện đại

Mã sản phẩm BFV-3413T-8C
Giá bán 2.833.000 
Giá niêm yết 4.750.000 
08 8838 8838