Van xả tiểu tự động inax OK-100SET(B)

Van xả tiểu tự động inax OK-100SET(A)/ OK-100SET(B)

Mã sản phẩm OK-100SET(B)
Giá bán 14.010.000 
Giá niêm yết 14.240.000 
Van xả tiểu tự động inax OK-100SET(B)

Van xả tiểu tự động inax OK-100SET(A)/ OK-100SET(B)

Mã sản phẩm OK-100SET(B)
Giá bán 14.010.000 
Giá niêm yết 14.240.000 
08 8838 8838