Bồn cầu Inax kết hợp nắp rửa điện tử AC-919R+CW-KA22AVN/BW1

Mã sản phẩm AC-919R+CW-KA22AVN/BW1
Giá bán 22.856.000 
Giá niêm yết 33.600.000 
Bồn cầu Inax kết hợp nắp rửa điện tử AC-919R+CW-KA22AVN/BW1
Mã sản phẩm AC-919R+CW-KA22AVN/BW1
Giá bán 22.856.000 
Giá niêm yết 33.600.000 
08 8838 8838