Bồn cầu Inax kết hợp nắp rửa điện tử AC-989/CW-KA22AVN

Mã sản phẩm AC-989+CW-KA22AVN/BW1
Giá bán 19.944.000 
Giá niêm yết 28.740.000 
Bồn cầu Inax kết hợp nắp rửa điện tử AC-989/CW-KA22AVN
Mã sản phẩm AC-989+CW-KA22AVN/BW1
Giá bán 19.944.000 
Giá niêm yết 28.740.000 
08 8838 8838