Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1052 + CW-H18VN

Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1052+CW-H18VN

Mã sản phẩm AC-1052+CW-H18VN/BW1
Giá bán 20.610.000 
Giá niêm yết 25.850.000 
Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1052 + CW-H18VN

Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1052+CW-H18VN

Mã sản phẩm AC-1052+CW-H18VN/BW1
Giá bán 20.610.000 
Giá niêm yết 25.850.000 
08 8838 8838