Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1032 + CW-KB22AVN

Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1032+CW-KB22AVN

Mã sản phẩm AC-1032+CW-KB22AVN/BW1
Giá bán 22.450.000 
Giá niêm yết 27.130.000 
Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1032 + CW-KB22AVN

Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-1032+CW-KB22AVN

Mã sản phẩm AC-1032+CW-KB22AVN/BW1
Giá bán 22.450.000 
Giá niêm yết 27.130.000 
08 8838 8838