Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-952 + CW-KA22AVN

Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-952+CW-KA22AVN

Mã sản phẩm AC-952+CW-KA22AVN/BW1
Giá bán 28.571.000 
Giá niêm yết 35.370.000 
Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-952 + CW-KA22AVN
Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-952 + CW-KA22AVN

Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-952+CW-KA22AVN

Mã sản phẩm AC-952+CW-KA22AVN/BW1
Giá bán 28.571.000 
Giá niêm yết 35.370.000 
08 8838 8838