Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-952 + CW-KB22AVN

Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-952+CW-KB22AVN

Mã sản phẩm AC-952+CW-KB22AVN/BW1
Giá bán 22.860.000 
Giá niêm yết 27.830.000 
Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-952 + CW-KB22AVN
Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-952 + CW-KB22AVN

Bồn Cầu Inax nắp điện tử AC-952+CW-KB22AVN

Mã sản phẩm AC-952+CW-KB22AVN/BW1
Giá bán 22.860.000 
Giá niêm yết 27.830.000 
08 8838 8838