• Chọn tỉnh thành
 • Hot Tags
   <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Quảng cáo 1 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-2210540297620790" data-ad-slot="2249616269"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
Website INAX chính hãng từ Inaxgroup
Thông báo khách hàng Kể từ ngày 07/12/2015 theo quy định của Tập đoàn LIXIL INAX Việt Nam thì tất cả các website trong hệ thống chính hãng của INAX sẽ chỉ công bố giá niêm yết , không công bố giá khuyến mại. Khách hàng vui lòng liên hệ để nhận giá khuyến mại !
Sản phẩm khuyến mại Sản phẩm hót

Thiết bị vệ sinh INAX - Chính hãng - Giá rẻ nhất 2016

-20%
3090K
Bàn cầu inax 1 khối GC-3003VN

Bàn cầu inax 1 khối GC-3003VN

Giá NY : 15,400,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 3,090,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-20%
2470K
Bàn cầu inax 1 khối GC-1035VN

Bàn cầu inax 1 khối GC-1035VN

Giá NY : 12,250,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 2,470,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-18%
1350K
Bàn cầu một khối Inax C-900VRN

Bàn cầu một khối Inax C-900VRN

Giá NY : 7,430,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 1,350,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-21%
1800K
Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRN

Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRN

Giá NY : 8,650,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 1,800,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-21%
2170K
Bàn cầu Inax 1 khối GC-1008VRN

Bàn cầu Inax 1 khối GC-1008VRN

Giá NY : 10,350,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 2,170,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-17%
580K
Bàn cầu inax 2 khối Inax C-702VRN

Bàn cầu inax 2 khối Inax C-702VRN

Giá NY : 3,360,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 580,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-27%
330K
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1

Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1

Giá NY : 1,220,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 330,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-11%
151K
 Vòi rửa và sen tắm BFV-1303S

Vòi rửa và sen tắm BFV-1303S

Giá NY : 1,390,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 151,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-11%
115K
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1302S

Vòi chậu lavabo Inax LFV-1302S

Giá NY : 1,050,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 115,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-9%
780K
Sen tắm inax BFV-41S

Sen tắm inax BFV-41S

Giá NY : 8,755,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 780,250đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-26%
365K
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1

Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1

Giá NY : 1,405,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 365,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-27%
420K
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103S

Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103S

Giá NY : 1,540,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 420,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Sản phẩm đồng bộ
Bán Inax theo bộ
Sản phẩm bán chạy
Bàn cầu Inax
Bàn cầu một khối Inax C-918VN

Bàn cầu một khối Inax C-918VN

Giá NY: 7,530,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 321,750 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bàn cầu một khối Inax C-900VRN

Bàn cầu một khối Inax C-900VRN

Giá NY: 7,430,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 1,350,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bàn cầu Inax 1 khối GC-2700VN

Bàn cầu Inax 1 khối GC-2700VN

Giá NY: 14,590,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 2,910,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRN

Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRN

Giá NY: 8,650,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 1,800,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bàn cầu Inax 1 khối GC-1008VRN

Bàn cầu Inax 1 khối GC-1008VRN

Giá NY: 10,350,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 2,170,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn cầu inax cao cấp nắp êm GC-909VN

Bồn cầu inax cao cấp nắp êm GC-909VN

Giá NY: 8,520,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 477,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn cầu inax 2 khối C-504VTN

Bồn cầu inax 2 khối C-504VTN

Giá NY: 2,860,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 600,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn cầu inax C-108VTN

Bồn cầu inax C-108VTN

Giá NY: 2,265,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 81,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn cầu inax 2 khối Inax C-306VT

Bồn cầu inax 2 khối Inax C-306VT

Giá NY: 2,320,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 440,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA

Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA

Giá NY: 1,845,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 138,750 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Toàn quốc
Bàn cầu inax 2 khối C-711VRN

Bàn cầu inax 2 khối C-711VRN

Giá NY: 3,195,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 435,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn cầu Inax 2 khối GC-702VRN

Bồn cầu Inax 2 khối GC-702VRN

Giá NY: 3,630,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 650,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Toàn quốc
Sen vòi inax
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1

Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1

Giá NY: 1,220,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 330,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-11A

Vòi chậu lavabo Inax LFV-11A

Giá NY: 490,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá -30,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Vòi chậu lavabo inax LFV-12A

Vòi chậu lavabo inax LFV-12A

Giá NY: 690,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 30,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Vòi chậu lavabo inax LFV-13B

Vòi chậu lavabo inax LFV-13B

Giá NY: 790,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 170,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1302S

Vòi chậu lavabo Inax LFV-1302S

Giá NY: 1,050,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 115,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1

Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1

Giá NY: 1,560,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 357,750 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1

Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1

Giá NY: 1,405,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 365,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S

Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S

Giá NY: 1,685,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 375,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1003S

Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1003S

Giá NY: 2,060,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 162,500 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Sen tắm inax BFV-50S

Sen tắm inax BFV-50S

Giá NY: 10,095,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 1,212,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Sen tắm inax BFV-41S

Sen tắm inax BFV-41S

Giá NY: 8,755,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 780,250 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Sen tắm buồng vách kính BFV-70S

Sen tắm buồng vách kính BFV-70S

Giá NY: 10,095,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 928,500 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa inax
Chậu và chân chậu Inax L-297V & L-297VC

Chậu và chân chậu Inax L-297V & L-297VC

Giá NY: 1,665,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 84,250 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu và chân chậu inax L-285V & L-288VC

Chậu và chân chậu inax L-285V & L-288VC

Giá NY: 1,150,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 90,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu và chân chậu Inax L-284V & L-284VC

Chậu và chân chậu Inax L-284V & L-284VC

Giá NY: 1,010,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 58,250 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa inax treo tường L-282V

Chậu rửa inax treo tường L-282V

Giá NY: 410,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 60,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa inax treo tường L-280V

Chậu rửa inax treo tường L-280V

Giá NY: 330,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 40,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa inax treo tường L-283V

Chậu rửa inax treo tường L-283V

Giá NY: 380,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 29,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa lavabo Inax L-465V

Chậu rửa lavabo Inax L-465V

Giá NY: 1,805,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 188,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa lavabo Inax L-293V

Chậu rửa lavabo Inax L-293V

Giá NY: 2,260,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 115,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa lavabo Inax L-294V

Chậu rửa lavabo Inax L-294V

Giá NY: 1,910,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 78,500 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa lavabo Inax L-445V

Chậu rửa lavabo Inax L-445V

Giá NY: 1,520,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 144,500 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa lavabo Inax L-300V

Chậu rửa lavabo Inax L-300V

Giá NY: 2,865,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 429,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa lavabo Inax L-296V

Chậu rửa lavabo Inax L-296V

Giá NY: 2,266,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 159,500 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn tiểu Inax
Bồn tiểu nam U-117V

Bồn tiểu nam U-117V

Giá NY: 975,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 84,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn tiểu nam Inax U-411V

Bồn tiểu nam Inax U-411V

Giá NY: 3,655,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 373,750 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn tiểu nam Inax U-417V

Bồn tiểu nam Inax U-417V

Giá NY: 3,980,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 536,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn tiểu nam Inax U-440V

Bồn tiểu nam Inax U-440V

Giá NY: 1,125,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 126,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn tiểu nam Inax U-431VR

Bồn tiểu nam Inax U-431VR

Giá NY: 1,910,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 245,750 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn tiểu nam Inax AWU-500V

Bồn tiểu nam Inax AWU-500V

Giá NY: 25,000,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 2,687,500 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Đối tác hợp tác
 • Logo lixilgroup
 • Logo american standard
 • Logo inax
 • Logo seabig
 • Logo lixilgroup
 • Logo american standard
 • Logo inax