Danh mục sản phẩm
Thông báo khách hàng Chúng tôi xin thông báo quý khách hàng về giá bán khuyến mại trên 2 website chính thức Inaxgroup.vn và Thietbivesinhinax.vn chỉ công bố khi khách hàng Chát,Gọi điện hoặc đến trực tiếp. Chúng tôi cam kết giá rẻ nhất Việt Nam ! Khách hàng vui lòng liên hệ để nhận giá khuyến mại !
Sản phẩm khuyến mại Sản phẩm hót

Thiết bị vệ sinh INAX cao cấp - Chính hãng - Giá rẻ nhất 2016

Bàn cầu inax 1 khối GC-3003VN

Bàn cầu inax 1 khối GC-3003VN

Giá NY : 15,400,000đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây :
Lấy giá tốt nhất
Bàn cầu inax 1 khối GC-1035VN

Bàn cầu inax 1 khối GC-1035VN

Giá NY : 12,250,000đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây :
Lấy giá tốt nhất
Bàn cầu một khối Inax C-900VRN

Bàn cầu một khối Inax C-900VRN

Giá NY : 7,430,000đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây :
Lấy giá tốt nhất
Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRN

Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRN

Giá NY : 8,650,000đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây :
Lấy giá tốt nhất
Bàn cầu Inax 1 khối GC-1008VRN

Bàn cầu Inax 1 khối GC-1008VRN

Giá NY : 10,350,000đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây :
Lấy giá tốt nhất
Bàn cầu inax 2 khối Inax C-702VRN

Bàn cầu inax 2 khối Inax C-702VRN

Giá NY : 3,360,000đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây :
Lấy giá tốt nhất
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1

Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1

Giá NY : 1,220,000đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây :
Lấy giá tốt nhất
 Vòi rửa và sen tắm BFV-1303S

Vòi rửa và sen tắm BFV-1303S

Giá NY : 1,390,000đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây :
Lấy giá tốt nhất
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1302S

Vòi chậu lavabo Inax LFV-1302S

Giá NY : 1,050,000đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây :
Lấy giá tốt nhất
Sen tắm inax BFV-41S

Sen tắm inax BFV-41S

Giá NY : 8,755,000đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây :
Lấy giá tốt nhất
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1

Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1

Giá NY : 1,405,000đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây :
Lấy giá tốt nhất
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103S

Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103S

Giá NY : 1,540,000đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây :
Lấy giá tốt nhất
Sản phẩm đồng bộ
Sản phẩm bán chạy
Bàn cầu Inax
Bàn cầu một khối Inax C-918VN

Bàn cầu một khối Inax C-918VN

Giá NY: 7,530,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Bồn cầu inax 2 khối C-504VTN

Bồn cầu inax 2 khối C-504VTN

Giá NY: 2,860,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Bàn cầu inax 2 khối C-711VRN

Bàn cầu inax 2 khối C-711VRN

Giá NY: 3,195,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Bàn cầu một khối Inax C-900VRN

Bàn cầu một khối Inax C-900VRN

Giá NY: 7,430,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Bàn cầu Inax 1 khối GC-2700VN

Bàn cầu Inax 1 khối GC-2700VN

Giá NY: 14,590,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRN

Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRN

Giá NY: 8,650,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Bàn cầu Inax 1 khối GC-1008VRN

Bàn cầu Inax 1 khối GC-1008VRN

Giá NY: 10,350,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Bồn cầu inax cao cấp nắp êm GC-909VN

Bồn cầu inax cao cấp nắp êm GC-909VN

Giá NY: 8,520,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Bồn cầu inax C-108VTN

Bồn cầu inax C-108VTN

Giá NY: 2,265,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Bồn cầu Inax 2 khối GC-702VRN

Bồn cầu Inax 2 khối GC-702VRN

Giá NY: 3,630,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Bồn cầu inax 2 khối Inax C-306VT

Bồn cầu inax 2 khối Inax C-306VT

Giá NY: 2,320,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA

Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA

Giá NY: 1,845,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Sen vòi inax
Sen tắm buồng vách kính BFV-70S

Sen tắm buồng vách kính BFV-70S

Giá NY: 10,095,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S

Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S

Giá NY: 1,685,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1003S

Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1003S

Giá NY: 2,060,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1

Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1

Giá NY: 1,220,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Sen tắm inax BFV-50S

Sen tắm inax BFV-50S

Giá NY: 10,095,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Vòi chậu lavabo Inax LFV-11A

Vòi chậu lavabo Inax LFV-11A

Giá NY: 550,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Vòi chậu lavabo inax LFV-12A

Vòi chậu lavabo inax LFV-12A

Giá NY: 690,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Vòi chậu lavabo inax LFV-13B

Vòi chậu lavabo inax LFV-13B

Giá NY: 790,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1302S

Vòi chậu lavabo Inax LFV-1302S

Giá NY: 1,050,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1

Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1

Giá NY: 1,560,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Sen tắm inax BFV-41S

Sen tắm inax BFV-41S

Giá NY: 8,755,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1

Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1

Giá NY: 1,405,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Chậu rửa inax
Chậu và chân chậu Inax L-297V & L-297VC

Chậu và chân chậu Inax L-297V & L-297VC

Giá NY: 1,665,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Chậu và chân chậu inax L-285V & L-288VC

Chậu và chân chậu inax L-285V & L-288VC

Giá NY: 1,150,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Chậu rửa lavabo Inax L-465V

Chậu rửa lavabo Inax L-465V

Giá NY: 1,805,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Chậu rửa lavabo Inax L-293V

Chậu rửa lavabo Inax L-293V

Giá NY: 2,260,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Chậu và chân chậu Inax L-284V & L-284VC

Chậu và chân chậu Inax L-284V & L-284VC

Giá NY: 1,010,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Chậu rửa inax treo tường L-282V

Chậu rửa inax treo tường L-282V

Giá NY: 410,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Chậu rửa inax treo tường L-280V

Chậu rửa inax treo tường L-280V

Giá NY: 330,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Chậu rửa lavabo Inax L-294V

Chậu rửa lavabo Inax L-294V

Giá NY: 1,910,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Chậu rửa lavabo Inax L-445V

Chậu rửa lavabo Inax L-445V

Giá NY: 1,520,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Chậu rửa lavabo Inax L-300V

Chậu rửa lavabo Inax L-300V

Giá NY: 2,865,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Chậu rửa inax treo tường L-283V

Chậu rửa inax treo tường L-283V

Giá NY: 380,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Chậu rửa lavabo Inax L-296V

Chậu rửa lavabo Inax L-296V

Giá NY: 2,266,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Bồn tiểu Inax
Bồn tiểu nam U-117V

Bồn tiểu nam U-117V

Giá NY: 975,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Bồn tiểu nam Inax U-411V

Bồn tiểu nam Inax U-411V

Giá NY: 3,655,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Bồn tiểu nam Inax U-417V

Bồn tiểu nam Inax U-417V

Giá NY: 3,980,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Bồn tiểu nam Inax U-440V

Bồn tiểu nam Inax U-440V

Giá NY: 1,125,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Bồn tiểu nam Inax U-431VR

Bồn tiểu nam Inax U-431VR

Giá NY: 1,910,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Bồn tiểu nam Inax AWU-500V

Bồn tiểu nam Inax AWU-500V

Giá NY: 25,000,000 đGiá KM : Liên hệ
Cam kết giá rẻ nhất khi gọi điện hoặc đến trực tiếp hoặc click vào đây
Lấy giá tốt nhất
Đối tác hợp tác
  • Logo american standard
  • Logo inax
  • Logo seabig
  • Logo american standard
  • Logo inax