Thông báo khách hàng Kể từ ngày 07/12/2015 theo quy định của Tập đoàn LIXIL INAX Việt Nam thì tất cả các website trong hệ thống chính hãng của INAX sẽ chỉ công bố giá niêm yết , không công bố giá khuyến mại. Khách hàng vui lòng liên hệ để nhận giá khuyến mại !
Sản phẩm khuyến mại Sản phẩm hót

Thiết bị vệ sinh Inax - Chính hãng, giá rẻ nhất VIỆT NAM !

-11%
1750K
Bàn cầu inax 1 khối GC-3003VN
Bàn cầu inax 1 khối GC-3003VNGiá : 15,400,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 1,750,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-20%
2450K
Bàn cầu inax 1 khối GC-1035VN
Bàn cầu inax 1 khối GC-1035VNGiá : 12,250,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 2,450,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-18%
1370K
Bàn cầu một khối Inax C-900VRN
Bàn cầu một khối Inax C-900VRNGiá : 7,430,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 1,370,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-20%
1720K
Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRN
Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRNGiá : 8,650,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 1,720,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-20%
2070K
Bàn cầu Inax 1 khối GC-1008VRN
Bàn cầu Inax 1 khối GC-1008VRNGiá : 10,350,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 2,070,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-5%
160K
Bàn cầu inax 2 khối Inax C-702VRN
Bàn cầu inax 2 khối Inax C-702VRNGiá : 3,360,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 160,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-22%
270K
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1Giá : 1,220,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 270,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-11%
150K
 Vòi rửa và sen tắm BFV-1303S
Vòi rửa và sen tắm BFV-1303SGiá : 1,390,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 150,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-11%
115K
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1302S
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1302SGiá : 1,050,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 115,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-9%
775K
Sen tắm inax BFV-41S
Sen tắm inax BFV-41SGiá : 8,755,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 775,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-23%
325K
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1Giá : 1,405,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 325,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
-24%
370K
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103S
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1103SGiá : 1,540,000đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 370,000đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Sản phẩm đồng bộ
Sản phẩm đồng bộ
Sản phẩm bán chạy
Bàn cầu Inax
Bàn cầu một khối Inax C-918VN
Bàn cầu một khối Inax C-918VNGiá : 7,900,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 1,360,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bàn cầu một khối Inax C-900VRN
Bàn cầu một khối Inax C-900VRNGiá : 7,430,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 1,370,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bàn cầu Inax 1 khối GC-2700VN
Bàn cầu Inax 1 khối GC-2700VNGiá : 14,590,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 1,640,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRN
Bàn cầu 1 khối Inax C-909VRNGiá : 8,650,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 1,720,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bàn cầu Inax 1 khối GC-1008VRN
Bàn cầu Inax 1 khối GC-1008VRNGiá : 10,350,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 2,070,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn cầu inax cao cấp nắp êm GC-909VN
Bồn cầu inax cao cấp nắp êm GC-909VNGiá : 8,520,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 470,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn cầu inax C-108VTN
Bồn cầu inax C-108VTN Giá : 2,265,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 85,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bàn cầu Inax 2 khối C-117VT
Bàn cầu Inax 2 khối C-117VTGiá : 1,845,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 295,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn cầu inax 2 khối Inax C-306VT
Bồn cầu inax 2 khối Inax C-306VTGiá : 2,320,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 390,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn cầu 2 khối Inax C-117VA
Bồn cầu 2 khối Inax C-117VAGiá : 1,845,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 194,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Toàn quốc
Bàn cầu inax 2 khối C-927VN
Bàn cầu inax 2 khối C-927VNGiá : 5,715,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 1,035,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bàn cầu inax 2 khối Inax C-702VRN
Bàn cầu inax 2 khối Inax C-702VRNGiá : 3,360,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 160,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Sen vòi inax
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203S
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1203SGiá : 1,685,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 325,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1003S
Vòi rửa và Sen tắm Inax BFV-1003SGiá : 2,060,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 330,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1102S-1Giá : 1,220,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 270,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Sen tắm inax BFV-50S
Sen tắm inax BFV-50SGiá : 10,095,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 1,205,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-11A
Vòi chậu lavabo Inax LFV-11AGiá : 490,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 100,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Vòi chậu lavabo inax LFV-12A
Vòi chậu lavabo inax LFV-12AGiá : 690,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 100,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Vòi chậu lavabo inax LFV-13B
Vòi chậu lavabo inax LFV-13BGiá : 790,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 100,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1302S
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1302SGiá : 1,050,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 115,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Sen tắm inax BFV-41S
Sen tắm inax BFV-41SGiá : 8,755,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 775,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1
Vòi rửa lavabo inax LFV-1201S-1Giá : 1,560,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 360,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1
Vòi chậu lavabo Inax LFV-1101S-1Giá : 1,405,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 325,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Sen tắm buồng vách kính BFV-70S
Sen tắm buồng vách kính BFV-70SGiá : 10,095,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 925,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa inax
Chậu và chân chậu Inax L-297V & L-297VC
Chậu và chân chậu Inax L-297V & L-297VCGiá : 1,665,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 275,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu và chân chậu inax L-285V & L-288VC
Chậu và chân chậu inax L-285V & L-288VCGiá : 1,150,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 90,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu và chân chậu Inax L-284V & L-284VC
Chậu và chân chậu Inax L-284V & L-284VCGiá : 1,010,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa inax treo tường L-282V
Chậu rửa inax treo tường L-282VGiá : 410,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 60,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa inax treo tường L-280V
Chậu rửa inax treo tường L-280VGiá : 330,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 20,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa inax treo tường L-283V
Chậu rửa inax treo tường L-283VGiá : 380,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 30,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa lavabo Inax L-465V
Chậu rửa lavabo Inax L-465VGiá : 1,750,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 170,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa lavabo Inax L-293V
Chậu rửa lavabo Inax L-293VGiá : 2,260,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 210,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa lavabo Inax L-294V
Chậu rửa lavabo Inax L-294VGiá : 1,910,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 160,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa lavabo Inax L-445V
Chậu rửa lavabo Inax L-445VGiá : 1,520,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 140,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa lavabo Inax L-300V
Chậu rửa lavabo Inax L-300VGiá : 2,865,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 415,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Chậu rửa lavabo Inax L-296V
Chậu rửa lavabo Inax L-296VGiá : 2,266,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 256,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn tiểu Inax
Bồn tiểu nam U-116V
Bồn tiểu nam U-116VGiá : 470,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 50,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn tiểu nam U-117V
Bồn tiểu nam U-117VGiá : 975,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 125,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn tiểu nam Inax U-411V
Bồn tiểu nam Inax U-411VGiá : 3,655,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 375,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn tiểu nam Inax U-417V
Bồn tiểu nam Inax U-417VGiá : 3,980,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 530,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn tiểu nam Inax U-440V
Bồn tiểu nam Inax U-440VGiá : 1,125,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 145,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Bồn tiểu nam Inax U-431VR
Bồn tiểu nam Inax U-431VRGiá : 1,910,000 đ

Tặng một sản phẩm Inax bất kỳ trị giá 220,000 đ hoặc PHIẾU TIỀN MẶT

Liên hệ
Đối tác hợp tác
  • Logo lixilgroup
  • Logo american standard
  • Logo inax
  • Logo seabig
  • Logo lixilgroup
  • Logo american standard
  • Logo inax